27 februari 2019

Waterzuivering Amsterdam Westpoort van het aardgas af

Het kantoor van onze waterzuivering in Westpoort is verbouwd. We hebben 2740 zonnepanelen geplaatst die veel stroom opwekken. Daardoor is er geen aardgas meer nodig. Zo dragen we bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

De RWZI Westpoort ligt in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Bij de verbouwing hebben we zoveel mogelijk delen van het oude gebouw opnieuw gebruikt. Daarnaast hebben we ook zonnepanelen geplaatst.

Zonnepanelen

De zonnepanelen leveren 740 MWh per jaar. Dat is genoeg stroom voor meer dan 200 huishoudens. We gebruiken die stroom voor een deel van de installatie. En voor het verwarmen van het kantoor van de zuivering. Als er stroom over is, leveren we die terug aan het elektriciteitsnet. Dit veld met zonnepanelen is het grootste in Amsterdam.

Geen aardgas meer nodig

Omdat we het gebouw nu met stroom verwarmen, hebben we geen aardgas meer nodig. Omdat we geen aardgas meer verbranden, stoten we per jaar 340 ton minder CO2 uit.

Klimaatneutraal waterschap

Het waterschap wil in 2020 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we niet bijdragen aan de opwarming van de aarde. Een manier om dat te doen is door zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Bijvoorbeeld door zelf energie op te wekken met zonnepanelen. In 2020 willen we in totaal 100.000 zonnepanelen hebben staan.