11 juli 2019

Waterschap wil landelijke oplossing voor verwerking slib

Bij het schoonmaken van vuil water blijft slib achter. Op dit moment kan niet al ons slib worden verwerkt door het Afval Energie Bedrijf (AEB). Daarom slaan we het tijdelijk op. Maar dit kunnen we niet veel langer blijven doen. En daarna hebben we geen oplossing meer voor het slib. Ook in de rest van Nederland zijn er al langere tijd problemen met het verwerken van slib. Daarom luidt het waterschap nu de noodklok.

Wat is slib?

Al het vuile water van huishoudens en bedrijven mag niet zomaar terug naar de natuur. Daarom maken de waterschappen het eerst schoon in rioolzuiveringen. Bij het schoonmaken ontstaat een mengsel van vuil en bacteriën. Dit mengsel noemen we zuiveringsslib. Het slib gaat naar het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam. Zij verbranden het slib samen met ander afval en maken hier energie van.

Wat is het probleem?

Door werkzaamheden kan het AEB al een paar maanden minder slib verwerken. Daarom slaan we het slib nu op bij onze rioolwaterzuivering in Amsterdam Westpoort (foto). En we hebben in de regio tijdelijke opslagruimte gevonden. Het AEB geeft nu aan dat ze ook de komende maanden nauwelijks slib meer kunnen verwerken. Binnen enkele weken is er geen ruimte meer om nog meer slib op te slaan. Bij zware regen kan het slib uit de opslag wegspoelen naar het Noordzeekanaal. Dat willen we voorkomen omdat het slecht is voor de waterkwaliteit.

"De tijd begint te dringen"

Gerhard van den Top, dijkgraaf van ons waterschap: "Voor het waterschap heeft het de allerhoogste prioriteit dat onze rioolwaterzuiveringsinstallatie blijft functioneren. Zodat we het afvalwater van onze inwoners kunnen blijven zuiveren. Om dat voor elkaar te krijgen is het van groot belang dat we ons zuiveringsslib kwijt kunnen. Voor de komende weken hebben we hiervoor tijdelijke oplossingen gecreëerd, maar binnen enkele weken zijn er geen alternatieven meer. En kan dit probleem alleen opgelost worden met behulp van landelijke medewerking. Hierover zijn we met allerlei partijen zoals Rijkswaterstaat, provincies, Omgevingsdienst en het Rijk in gesprek. De tijd begint te dringen."

Nieuws en tweets

Elke druppel telt, ook in jouw buurt! Geef groen en water de ruimte, vraag onze stimuleringsregeling aan en doe mee👉 https://t.co/B3vPIRiR7u Door klimaatverandering komen hevige buien vaker voor. Wijken kunnen veel druppels hebben, maar bij zware 🌧️ telt letterlijk iedere 💧.

15 oktober 2021

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht investeert 1,5 miljoen euro in klimaatbestendige woonwijken

We moeten ons voorbereiden op het veranderende klimaat. Bewoners kunnen daarom subsidie aanvragen om in hun omgeving regenwater op te vangen.

Lees meer

Een bomvolle agenda vanavond, bij de vergadering van het algemeen bestuur van @waterschapagv | #AGVindebat Live meekijken vanaf 20:00 uur? Dat kan! 📽️👉https://t.co/LEeQONZMFy Een greep uit de agenda 👇

12 oktober 2021

Groengasinstallatie geopend

Het groengas dat we produceren levert een belangrijke bijdrage aan de overstap naar duurzame energie.

Lees meer