15 maart 2019

’t Slijk is nu schoon

’t Slijk ligt iets ten noorden van Maarssen, vlak naast de rivier de Vecht. Het bestaat uit twee plassen en een stuk moeras. Het water is direct verbonden met de rivier de Vecht. De bodem van dit water was erg vervuild. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft ’t Slijk weer schoongemaakt. Planten en dieren kunnen hier straks beter leven. Het wordt een plek waar vissen kunnen paaien.

’t Slijk is ontstaan in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Op deze plek werden toen twee putten gegraven voor het winnen van zand. Daarna werd ‘t Slijk gebruikt als stortplaats voor afval en puin. De bodem onder water is zo erg vervuild geraakt.

Wat hebben we gedaan?

We hebben eerst een tijdelijke drempel onder water aangelegd. Zo kon vervuild slib niet wegstromen. We hebben de waterbodem nu afgedekt met een schone laag grond. Op sommige plekken hebben we eerst stukken van de bodem afgegraven. Vervuilde stukken land rond ’t Slijk zijn afgedekt. Zo kan het water hier niet meer verontreinigd raken. Het werk heeft een jaar geduurd.

Lees meer over het project

Zijtak van de Vecht

Het schoonmaken van ‘t Slijk is de laatste stap in de schoonmaak van de rivier de Vecht. Want ook in de rivier was de bodem vervuild. In 2015 is de hele rivier schoongemaakt. Omdat ‘t Slijk verbonden is met de Vecht moest ’t Slijk ook worden aangepakt.

De onlangs overleden dagelijks bestuurder Pieter Kruiswijk heeft zich bijzonder ingezet voor het schoonmaken van de Vecht en ’t Slijk. Wij zien dit dan ook als een kroon op zijn werk voor het waterschap.

De Vecht leeft weer

We zien dat de natuur zich aan het herstellen is. Op enkele plaatsen zien we weer planten onder water. Dat is een belangrijk teken dat het beter gaat. Ook de natuurvriendelijke oevers langs de Vecht doen het goed. Op en aan die oevers groeien nu bijzondere planten. Ook in ’t Slijk kan de natuur zich nu langzaam gaan herstellen.

Nieuws en tweets

Een dam in de Heinoomsvaart zorgt er sinds deze week voor dat er geen brak water richting de Vinkeveense Plassen stroomt. 💧 Zo beschermen we de natuur in deze droge periode. Onze collega Sjaak legt uit hoe dat precies zit. ℹ Meer weten? https://t.co/1rYLwWYkJM

Vanmiddag wordt Amsterdecks in gebruik genomen! Een vlonder met sensoren die realtime waterkwaliteit in beeld brengt. 📈 Nu meet Amsterdecks de waterkwaliteit bij De Nieuwe Meer (Amsterdamse Bos), straks wellicht op een andere plek! 🖥 https://t.co/1tZ27NDyBj 📸 Ilyas bin Sarib

11 juli 2019

Waterschap wil landelijke oplossing voor verwerking slib

Op dit moment kunnen we niet al ons slib afvoeren. Ook landelijk is er een probleem. Daarom luidt het waterschap luidt nu de noodklok.

Lees meer
29 april 2019

Coalitieakkoord: wat is het belangrijkst?

De formatie is in volle gang! De 11 partijen hebben hun belangrijkste punten voor de toekomst aangegeven. Bekijk ze hier.

Lees meer