’t Slijk is nu schoon

15 maart 2019

’t Slijk ligt iets ten noorden van Maarssen, vlak naast de rivier de Vecht. Het bestaat uit twee plassen en een stuk moeras. Het water is direct verbonden met de rivier de Vecht. De bodem van dit water was erg vervuild. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft ’t Slijk weer schoongemaakt. Planten en dieren kunnen hier straks beter leven. Het wordt een plek waar vissen kunnen paaien.

’t Slijk is ontstaan in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Op deze plek werden toen twee putten gegraven voor het winnen van zand. Daarna werd ‘t Slijk gebruikt als stortplaats voor afval en puin. De bodem onder water is zo erg vervuild geraakt.

Wat hebben we gedaan?

We hebben eerst een tijdelijke drempel onder water aangelegd. Zo kon vervuild slib niet wegstromen. We hebben de waterbodem nu afgedekt met een schone laag grond. Op sommige plekken hebben we eerst stukken van de bodem afgegraven. Vervuilde stukken land rond ’t Slijk zijn afgedekt. Zo kan het water hier niet meer verontreinigd raken. Het werk heeft een jaar geduurd.

Zijtak van de Vecht

Het schoonmaken van ‘t Slijk is de laatste stap in de schoonmaak van de rivier de Vecht. Want ook in de rivier was de bodem vervuild. In 2015 is de hele rivier schoongemaakt. Omdat ‘t Slijk verbonden is met de Vecht moest ’t Slijk ook worden aangepakt.

De onlangs overleden dagelijks bestuurder Pieter Kruiswijk heeft zich bijzonder ingezet voor het schoonmaken van de Vecht en ’t Slijk. Wij zien dit dan ook als een kroon op zijn werk voor het waterschap.

De Vecht leeft weer

We zien dat de natuur zich aan het herstellen is. Op enkele plaatsen zien we weer planten onder water. Dat is een belangrijk teken dat het beter gaat. Ook de natuurvriendelijke oevers langs de Vecht doen het goed. Op en aan die oevers groeien nu bijzondere planten. Ook in ’t Slijk kan de natuur zich nu langzaam gaan herstellen.

Nieuws en tweets

Op de verkiezingsdag - 1 week geleden alweer! - maakte onze dijkgraaf @joycesylvester een tour door ons waterschap. Langs zoveel mogelijk stembureaus, kiezers en burgemeesters. 🗳 Morgen maken we de definitieve uitslag bekend. ℹ https://t.co/H8nwE8orh7

Op de verkiezingsdag - 1 week geleden alweer! - maakte onze dijkgraaf @joycesylvester een toer door ons waterschap. Langs zoveel mogelijk stembureaus, kiezers en burgemeesters. 🗳Morgen maken we de definitieve uitslag bekend. ℹ https://t.co/H8nwE8nTrz

16 maart 2023

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen 2023

De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is zojuist bekendgemaakt door dijkgraaf Joyce Sylvester.

Lees meer
14 maart 2023

Ga stemmen vandaag! Hoe zie jij de toekomst van ons water?

Als inwoner van Nederland heb jij de kans om invloed te hebben op het waterbeheer in jouw regio. Ga dus stemmen voor de waterschappen!

Lees meer