01 november 2019

Nieuwe regels voor het water en de dijken

Ieder waterschap heeft eigen regels voor het water en de dijken. Deze regels heten de Keur. Hierin leest u wat wel en niet mag in en rond ons water. Vanaf 1 november 2019 gaat de nieuwe ‘Keur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2019’ in.

Vanaf 1 november 2019 gelden er nieuwe regels als u bijvoorbeeld

  • leidingen in een dijk wilt aanleggen;
  • een steiger in het water wilt bouwen;
  • een brug of andere bouwwerken in, op of naast het water wilt bouwen.
  • grondwater uit de grond wilt pompen

Wat verandert er?

Door de nieuwe regels is het nu makkelijker om iets bij een dijk of aan het water te bouwen. U mag meer doen zonder een vergunning aan te vragen. Een melding is vaak voldoende. Dit noemen we het 'ja, tenzij'-principe. Dit bestaat al sinds 2017, maar nu passen we dit principe op meer regels toe. Met de nieuwe regels geven we mensen dus meer vrijheid en leggen we zo min mogelijk regels van boven op.

Meer over de Keur