18 maart 2020

Waterschap AGV en het coronavirus

Het coronavirus raakt ons allemaal. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht blijft zorgen voor schoon water, veilige dijken en het juiste waterpeil. Daarnaast hebben we maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Waternet, dat ons werk uitvoert, kan zijn taken gewoon blijven doen. U leest er alles over op waternet.nl:

Het coronavirus en Waternet

Bijeenkomsten

Al onze rondleidingen, bijeenkomsten en evenementen tot 6 april gaan niet door. Ook het algemeen bestuur vergadert tot die datum niet. Gaan de landelijke maatregelen langer duren dan nu bekend is? Dan zijn we daarop voorbereid. We kijken nu al of ons bestuur op een andere manier kan samenwerken, zodat we besluiten die niet kunnen wachten toch kunnen nemen. We volgen de ontwikkelingen op de voet. En we passen onze maatregelen aan wanneer dat nodig is.

Bereikbaar

We zijn gewoon bereikbaar via de klantenservice van Waternet. Is er een storing? We zijn 24 uur per dag bereikbaar via 0900-9394.

Meer weten? Bekijk de informatie van de Rijksoverheid