27 november 2020

Begroting 2021

Het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de begroting voor 2021 bepaald. In de begroting staat hoeveel geld we in het nieuwe jaar nodig hebben en waar we het aan uit gaan geven.

Peter Smit

Komend jaar werken we verder aan onze doelen en taken uit het Bestuursakkoord Waterbetrokken 2019-2023. In de begroting staat hoeveel geld we nodig hebben voor droge voeten, schoon, gezond en voldoende water in ons gebied. Nu én in de toekomst. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de gevolgen van het coronavirus. Nu de begroting rond is kunnen we kijken hoeveel waterschapsbelasting bewoners en bedrijven in 2021 gaan betalen. De begroting komt voort uit de Meerjarenbegroting 2021-2025.

Onze plannen voor 2021

Hoe gaan we in 2021 werken aan voldoende schoon water, sterke dijken en nieuwe technieken? De begroting geeft groen licht aan een aantal belangrijke plannen:

  • We werken aan een watersysteem dat klaar is voor de toekomst. Hiervoor maken we onder andere een Boezemplan en een Masterplan Technische Systemen.
  • Het slib dat overblijft na het schoonmaken van vuil water wordt verwerkt door een speciale installatie van de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar. De installatie wordt nog gebouwd.
  • We gaan aan de slag met een actieprogramma om bodemdaling te remmen. 
  • Onze ambities op het gebied van duurzaamheid krijgen vorm met het onderzoek naar afvalwater scheiden bij de bron op het Amsterdamse Strandeiland. En het innovatieve project Aquathermie.
  • We willen voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Dat gaan we samen oppakken met verschillende partijen in ons gebied.
  • Voor gezond water en een gezonde leefomgeving zetten we ons in voor het herstel van biodiversiteit. Dat betekent dat we bedreigde of verdwenen soorten planten en dieren een handje helpen.

Dagelijks bestuurder Peter Smit: “Nog steeds is het coronavirus onderdeel van ons dagelijks leven. Voor iedereen is dit een onzekere tijd. Voor zelfstandigen, bedrijven en organisaties in verschillende sectoren is de onzekerheid extra zuur. We zijn ons hiervan bewust in de keuzes die we als waterschapsbestuur moeten maken.

We zijn er als bestuur van overtuigd dat we samen met Waternet de goede stappen zetten om onze ambities waar te maken. Samen en in vertrouwen werken we ook in 2021 verder aan een veilige, klimaatbestendige en duurzame toekomst van ons unieke waterschap en onze omgeving.”

Lees hier al onze plannen voor 2021