Inspraak Waterbeheerprogramma 2022-2027 van start

07 juni 2021

In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 staat welke plannen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft voor de komende 6 jaar: wat onze doelen zijn en hoe we die willen bereiken. Vanaf vandaag kunt u het ontwerp van dit Waterbeheerprogramma bekijken. U hebt tot 19 juli 2021 de tijd om in te spreken. Tegelijkertijd ligt ook de ontwerp-verordening participatie, inspraak en elektronische bekendmaking AGV 2021 ter inzage.

Het watersysteem in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht staat onder druk. Om het water in de komende jaren goed te kunnen blijven beheren hebben we sterke en betrouwbare systemen nodig. Zo moeten we erop aan kunnen dat onze stuwen en gemalen hun werk blijven doen. En dat tegen redelijke kosten. Daarbij maken we steeds meer gebruik van digitalisering. We hebben ook steeds meer te maken met de plannen van andere partijen in ons gebied. Daarom moeten we goed samenwerken met onze omgeving. Wat deze ontwikkelingen betekenen voor u en het waterschap ziet u terug in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Samenwerken aan het watersysteem

Bea de Buisonjé, bestuurder van het waterschap: ‘Ons waterschap ligt in een gebied dat grote verschillen in watervraag kent. We hebben diepliggende veenpolders, de rivieren Amstel en Vecht, het plassengebied met zijn unieke natuur en de hogere zandgronden van het Gooi. Veel van de ruim 2 miljoen inwoners van ons beheergebied wonen in de stad. Ook onder hen groeit het besef dat het watersysteem belangrijk is. In dit waterbeheerprogramma staat de verbinding met alle betrokkenen inwoners en organisaties in ons mooie en diverse gebied centraal.

We hopen dat u het ontwerp-programma met belangstelling zult bekijken en een bijdrage kunt leveren aan de maatschappelijk opgaven waar we met zijn allen voor staan. We kunnen het waterbeheer niet los zien van maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, energietransitie, bodemdaling en biodiversiteit. Hiermee vraagt waterbeheer om nieuwe vormen van bestuur en samenwerking.’

Participatie

We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen mee kunnen denken over onze plannen. Dat noemen we participatie. Met de komst van de Omgevingswet en een aparte wet over participatie wordt het borgen van participatieprocessen belangrijk. Daarom zit er bij het ontwerp-Waterbeheerprogramma een bijlage met een leidraad voor participatie. We breiden de bestaande inspraakverordening ook uit met een hoofdstuk over participatie.

Wat vindt het algemeen bestuur?

Op 26 mei 2021 sprak het algemeen bestuur van het waterschap over het Waterbeheerprogramma. Het bestuur gaf het groene licht om te starten met de inspraak. Verschillende politieke partijen hadden vragen en ideeën voor verbeteringen. U kunt het gesprek in het bestuur over het ontwerp-Waterbeheerprogramma online terugkijken (onderwerp begint op 11m47s).

Wat vindt u?

Misschien staan er onderwerpen in het Waterbeheerprogramma waar u het niet mee eens bent. U kunt dan een officiële zienswijze indienen. Dat kan van 7 juni tot 19 juli 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet via 0900 93 94 (normale belkosten) en vragen naar Marisse Boegheim of Jolanda van Dijk. Of u kunt een e-mail sturen naar WBPAGV@waternet.nl.

Meer informatie over het Waterbeheerprogramma