16 november 2021

Denk mee over de toekomst van de Amstelscheg

De Amstelscheg is een beschermd landschap en een zeer geliefd groengebied. Het gebiedsplan van de Amstelscheg wordt vernieuwd. Zodat het groengebied klaar is voor de toekomst. Dit doen we samen met provincie Noord-Holland en de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel. Ook u kunt meedenken.

ronde-hoep.jpg

Wat is de Amstelscheg?

De Amstelscheg is een groengebied rondom rivier de Amstel met landbouw, wateren en polders. Het is één van de acht scheggen van Amsterdam. Dit zijn gebieden die de groene longen van de stad vormen. Het gebied ligt tussen de stadsranden van Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost. En loopt van de polder de Rondehoep in het zuiden tot aan de ring A10 in het noorden.

Bekijk het gebied.

Nieuw gebiedsplan

Het huidige gebiedsplan komt uit 2011 en is verouderd. De druk op het gebied neemt toe door de toenemende verstedelijking. Daarom komt er een nieuw plan over waar we met zijn allen naar toe willen met het gebied. In het nieuwe gebiedsplan gaan we samen afspreken hoe we de komende jaren omgaan met bijvoorbeeld water, landbouw, duurzaamheid, bodemdaling, klimaat en biodiversiteit. Maar we gaan ook kijken naar de belangrijke rol die recreatie in het gebied heeft.

Meedenken?

Inwoners, ondernemers en organisaties die actief zijn in de Amstelscheg kunnen in 2022 meedenken over dit plan. Als u interesse hebt kunt u contact opnemen met Tom Schoenmaker.