Op weg naar een gezonde visstand

03 november 2021

Een gezonde visstand is belangrijk voor de natuur in ons gebied. We hebben daarom de Nota Vis gemaakt. In dit plan staat welke maatregelen het waterschap neemt om te zorgen voor een gezonde visstand.

Onderwater schoon water.jpg

Dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van de Nota Vis. Zo houden we bij het opknappen van gemalen en sluizen rekening met trekkende vissen. En we zorgen voor goede verbindingen tussen onze wateren. Ook storen we vissen zo min mogelijk bij onderhoud om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals baggeren of maaien. Door een goede waterkwaliteit en voldoende schuil- en paaiplekken helpen we vissen.

Samen met sport- en beroepsvissers

Zorgen voor een gezonde visstand kan het waterschap niet alleen. We werken daarom samen met andere partners, zoals sport- en beroepsvissers. Sportvisserij MidWest Nederland en de gemeente Amsterdam hebben ons gevraagd om te zorgen dat er meer loodvrij gevist wordt. Bij het verlengen van huurovereenkomsten voor visrechten is loodvrij vissen daarom een voorwaarde geworden.

Biodiversiteit

Op onze aarde leven verschillende soorten planten en dieren. Als er te veel soorten verdwijnen of als er juist van 1 soort teveel is, verdwijnt de balans. Hiermee komen alle soorten, maar ook mensen, in de problemen. We noemen de balans tussen al deze planten en dieren biodiversiteit. De visstand is hier een onderdeel van.

Meer weten?

Bekijk de Nota Vis