Veilige dijken in heel Nederland

Het klimaat verandert. Het risico op een overstroming neemt daardoor toe. De waterschappen gaan daarom te zwakke dijken versterken en verhogen.

De Winkeldijk bij Abcoude wordt versterkt

Al meer dan 60 jaar is er in Nederland niemand meer omgekomen bij overstromingen. Onder andere door onze dijken. Maar het klimaat verandert. Het risico op een overstroming neemt daardoor toe. Daarom besloot het Rijk om strengere eisen op te stellen voor de belangrijkste dijken. De waterschappen gaan te zwakke dijken versterken en verhogen.

Wat moet er gebeuren?

De komende jaren moeten in heel Nederland meer dan 1.100 kilometer dijken en 256 sluizen en gemalen aangepakt worden. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land. Langs de kust, de meren en de grote rivieren. Dat kost erg veel geld. Per jaar ongeveer 370 miljoen euro.

Ook Waterschap Amstel, Gooi en Vecht draagt zijn steentje bij om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Ieder jaar gaat een klein deel van uw waterschapsbelasting naar dit landelijke programma. Hiermee worden overal in Nederland belangrijke dijken versterkt die te zwak zijn.

Hoe we de kosten verdelen

Het Rijk en alle waterschappen betalen ieder de helft. De waterschappen dragen dus samen 185 miljoen euro per jaar bij. De waterschappen die meer belasting innen betalen meer mee dan waterschappen met minder inkomsten.

Onze bijdrage

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht draagt ieder jaar 15 tot 16 miljoen euro bij. Dat komt neer op 2 à 3 tientjes per gezin per jaar. Het programma is belangrijk voor de veiligheid van heel Nederland. Ook voor de veiligheid van de belastingbetalers van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Er zijn in ons eigen gebied geen zeedijken of rivierdijken die kunnen overstromen. Maar als bijvoorbeeld een dijk aan de kust of langs de rivier de Lek het begeeft, dan heeft dat grote gevolgen voor het achterland waar wij leven. En voor heel Nederland.

Slim samenwerken

Het Rijk en de waterschappen werken nauw samen in het programma. Ook met bewoners, nutsbedrijven en andere partijen. We delen onze kennis, en voorkomen verspilling. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht leent ook personeel uit aan het programma.

Meer weten?

Op dit moment horen de volgende projecten van ons waterschap bij het hoogwaterbeschermingsprogramma:

Ga voor meer info naar de website van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Lees hoe we ons gebied beschermen tegen water