Defosfatering Vinkeveense Plassen

De Vinkeveense Plassen is een prachtig natuur- en watersportgebied. U kunt er heerlijk varen, zwemmen, duiken en wandelen. Langgerekte legakkers en een ring van 12 eilandjes geven de plassen hun unieke uiterlijk. Het waterschap verbetert hier de kwaliteit van het water door bijvoorbeeld fosfaten uit het water te halen.


Bij Demmerik wordt fosfaat uit het water gehaald

Schoon water

Het water in de Vinkeveense Plassen is nu mooi schoon en helder. In de jaren ‘80 was dat wel anders: het was troebel en zat vol met algen. Ook verdwenen de waterplanten. Dit kwam doordat er te veel fosfaten en andere voedingsstoffen in het water zaten. Door het aanleggen van riolering eind jaren 80 kwam er minder fosfaat in het water terecht. Het water werd daarom weer helderder. In de jaren ‘90 hebben de waterplanten zich langzaam hersteld.

De natuur in de plassen is nog steeds wankel. Het water voldoet nog niet aan de doelen in de Kaderrichtlijn Water (KRW). We moeten er op blijven letten dat er niet teveel voedselrijk water in de plassen terechtkomt. Sinds 2008 halen we daarom bij Demmerik 24 uur per dag fosfaten uit het water.

Waarom is defosfatering nodig?

Het water in de Vinkeveense Plassen stroomt langzaam weg naar de polder Groot Mijdrecht. Dit komt doordat de Vinkeveense Plassen 4.5 meter hoger liggen dan de polder. Er moet dus steeds nieuw water in de plassen binnengelaten worden. Anders zouden de plassen droog komen te staan. Hierdoor komt er wel meer fosfaat in de plassen terecht. Daarom halen we bij Demmerik fosfaat uit het water vóórdat we het de plassen binnenlaten. Dat doen we met een speciale installatie. Zo brengen we de hoeveelheid fosfaten terug naar een niveau dat vergelijkbaar is met een andere diepe plas.

Het leven onder water

De afgelopen jaren is de waterkwaliteit verbeterd. Door het verminderen van de fosfaten groeien er minder algen. Hierdoor krijgen waterplanten meer ruimte. Dit is ook goed voor alle dieren die in de plassen leven. Het aantal vissen is wel minder geworden, maar de hoeveelheid is vergelijkbaar met andere diepe plassen zoals de Ouderkerkerplas en de Spiegelplas. De conditie van de vis in de Vinkeveense Plassen is over het algemeen ook goed. De vissen planten zich voort  en er is genoeg voedsel. Het water zit vol leven! 

In de grotere Noord- en Zuidplas zwemmen minder brasems en baarsjes dan eerst. Door het heldere water zijn ze verhuisd. Zij zwemmen liever in troebel water. Er zwemmen wel meer snoeken in het heldere water. In de kleine plas en in de sloten zwemmen meer vissen dan in de diepe plassen. Hier is meer voedsel te vinden. Ook zit er meer vis in de ondiepe delen van de grote plassen. Hier kunnen de vissen zich verschuilen tussen de waterplanten.  

Wilt u weten hoeveel zuurstof of zout er in het water zit bij u in de buurt? Of hoe diep u kunt kijken?Bekijk de waterkwaliteit op onze handige kaart.


Schoon water stroomt de Vinkeveense Plassen in