Kosten 2017

Hieronder ziet u de kosten voor uw waterschapsbelasting.

U betaalt watersysteemheffing én zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing.

 
Soort belastingKosten 2017
Zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing € 52,65 per vervuilingseenheid (ve)*
Watersysteemheffing ingezetenen € 108,34 per woonruimte
Watersysteemheffing natuurterreinen € 2,04 per hectare
Watersysteemheffing ongebouwd € 87,39 per hectare
Watersysteemheffing wegen € 174,78 per hectare
Watersysteemheffing gebouwd

0,015967% van de WOZ-waarde

* ve is een vervuilingseenheid. Mensen die alleen wonen betalen 1 ve. Huishoudens met meer bewoners betalen 3 ve.

Waternet int de waterschapsbelastingen voor het waterschap. Regel alles voor uw waterschapsbelasting via Waternet.

Bekijk hier de kosten van 2016.

Meer weten?

Wilt u weten waar we het geld aan besteden? Bekijk de online samenvatting van Begroting 2017.