Kwijtschelding aanvragen

Ligt uw inkomen op of onder niveau van bijstand? En hebt u geen vermogen? Dan kunt u waarschijnlijk kwijtschelding krijgen.

Waternet int de belastingen voor het waterschap. Wilt u kwijtschelding aanvragen? Dit loopt via uw gemeente. Lees hierover meer op Waternet.nl.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor: