Waterwet

De Waterwet geeft regels voor het water voor heel Nederland.

De rivier Kromme Mijdrecht gezien vanuit de lucht

Wat is de Waterwet?

In de Waterwet staan de belangrijkste regels voor al het water in Nederland. De waterschappen voeren de wet uit. Maar ook gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Zo zorgen we er samen voor dat onze dijken ons beschermen tegen hoog water. En dat iedereen goed met water omgaat. De Waterwet verbiedt bijvoorbeeld om zomaar vervuild water te lozen.

Naast de Waterwet heeft elk waterschap eigen regels. Die staan onder andere in de Keur.

U kunt ook zelf zoeken in de regels.

Wat betekent dit voor mij?

Gaat u bouwen of graven in de buurt van water of een dijk? Wilt u een steiger bouwen? Of houdt u een evenement op of aan het water? Dan willen we zeker weten dat dit niet slecht is voor het water of de dijk. Daarom hebt u misschien een vergunning nodig.

Kijk of u een vergunning nodig hebt