Waterbetrokken

Bestuursakkoord 2019-2023

We wonen en werken in een prachtig gebied met plassen, polders en grachten. Daar willen we goed voor zorgen. Of het nu gaat over klimaatverandering, bodemdaling of schone energie: de rol van water wordt steeds groter. Als waterschap staan we dan ook midden in de maatschappij. Met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden werken we aan slimme oplossingen voor een duurzame toekomst. Samen waterbetrokken.

Onze plannen voor 2022

Hoe gaan we in 2022 werken aan schoon water, sterke dijken en nieuwe technieken? En hoe gaan we dat betalen? Dat leest u in onze plannen.

Lees meer

Onze doelen voor 2019-2023

Bekijk hieronder onze doelen per onderwerp. Of download het bestuursakkoord Waterbetrokken 2019-2023 (pdf, 3,6 MB).