Duurzame energie

Het opwekken en het opnieuw gebruiken van energie is een belangrijk thema. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil minder energie verbruiken en zelf meer energie opwekken. We gaan onze eigen installaties en processen duurzamer maken. Zo willen we bijvoorbeeld meer water opslaan. In deze bestuursperiode werkt het waterschap helemaal energieneutraal.

Onze waterzuivering in Amsterdam Westpoort is al energieneutraal

We willen zuinig omgaan met energie en water. En we zorgen goed voor het milieu. Dat vinden we onze verantwoordelijkheid. En het is ook belangrijk voor volgende generaties. Daarnaast biedt duurzaamheid ook kansen voor economische ontwikkeling.

Doelen

  • In deze bestuursperiode zijn we energieneutraal. Dit betekent dat we evenveel energie zelf opwekken als we gebruiken.
  • Aan het eind van 2023 zijn we energiepositief. Dit betekent dat we meer energie opwekken dan we zelf gebruiken. We willen dit ook duidelijk kunnen laten zien.

Onze rol

  • We werken mee aan de plannen op het gebied van energie in de regio, omdat we dat zelf belangrijk vinden. Maar ook omdat we onderdeel zijn van de samenleving.
  • We besteden meer geld aan het opwekken van energie. En aan het opnieuw gebruiken van grondstoffen bij onze eigen installaties en processen.
  • We zijn open en eerlijk over onze eigen in- en verkoop van energie en grondstoffen. En wat de winst voor het milieu is.
  • We vervullen onze nieuwe rol als beheerder van onze eigen energiebronnen. In principe treden we niet op als leverancier van energie of netbeheerder.

Meer over duurzame energie in hoofdstuk 4 (pdf, 3,61 MB)