Klimaat en bescherming tegen water

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt voor een veilig en droog gebied om in te wonen en te werken. Door klimaatverandering hebben we steeds vaker last van droogte en harde buien. Bij de inrichting van dorpen en steden moet water een belangrijke rol krijgen. Ook pakken we bodemdaling aan.

De versterkte Ringdijk in Amsterdam-Oost beschermt duizenden Amsterdammers tegen water

We richten ons gebied zo in dat we voorbereid zijn op hevige regen en droogte. En dat inwoners en de natuur weinig last hebben van klimaatverandering. Daarnaast zorgen we ervoor dat droogte en vervuiling zo min mogelijk invloed hebben op de waterkwaliteit.

Bij al deze maatregelen kijken we goed naar alle belangen rondom waterkwaliteit, natuur, de aanvoer en afvoer van water en veiligheid.

Water hoort een belangrijke rol te spelen in de inrichting van ons gebied. Om dat voor elkaar te krijgen nemen we nemen hierin als waterschap het initiatief. Zodat we meepraten en meebeslissen over de inrichting van onze omgeving. Dit doen we nu al bij de inrichting van nieuwbouw in Gooimeer en IJmeer.

Meer over klimaat in hoofdstuk 2.1 (pdf, 3,61 MB)

Bodemdaling

Op veel plekken in ons gebied daalt de bodem. Dit zorgt voor meer uitstoot van CO2. Daarom willen we de bodemdaling zoveel mogelijk tegengaan. Daarnaast moeten we de bodem herstellen waar dat kan.

Aanpak ontwikkelen

Het waterschap ontwikkelt een aanpak tegen bodemdaling. Zowel op het platteland als in de stad. Er is op dit moment nog te weinig kennis over alle mogelijke methoden.

Ons doel is om aan het einde van de bestuursperiode een plan te hebben voor welk gebied welke methode het beste werkt. Op basis daarvan kunnen we dan maatregelen nemen tegen bodemdaling.

Bodemdaling pakken we niet alleen aan. We hebben hierbij de landbouw hard nodig. Ook met de provincies Noord-Holland en Utrecht en een aantal gemeenten werken we samen aan projecten tegen bodemdaling.

Meer over bodemdaling in hoofdstuk 2.2 (pdf, 3,61 MB)

Bescherming tegen water

Ons gebied ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Zonder sterke dijken zou Nederland regelmatig onder water staan. Die bescherming tegen het water hebben we dankzij de waterschappen goed voor elkaar. Toch liggen overstromingen of wateroverlast altijd op de loer. Daarom is veiligheid een van onze belangrijkste thema’s.

Veilig wonen en werken

Wij zorgen ervoor dat onze inwoners veilig en droog kunnen wonen en werken. En dat voor zo min mogelijk geld. Projecten doen we altijd in overleg met bewoners en anderen die een belang hebben. Bijvoorbeeld als we aan het werk gaan bij een dijk.

Sterke dijken

We stellen hoge eisen aan onze dijken. Alleen zo blijft ons gebied droog en veilig. Waar nodig zullen we dijken versterken. Waterschappen moeten daarnaast zorgen voor het vasthouden, opslaan en afvoeren van water.

Meer over bescherming tegen water in hoofdstuk 2.3 (pdf, 3,61 MB)