Nieuwe technieken

Het waterschap houdt ons gebied veilig en ons water schoon. Dat doen we met dijken, sluizen, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Al deze bezittingen moeten we op tijd onderhouden. En vervangen als dat nodig is. We maken daarbij gebruik van de nieuwste technieken. Zo besparen we ook geld.

Betere zuiveringen

De komende jaren willen we het aantal rioolwaterzuiveringen gaan verminderen. De zuiveringen die overblijven doen hun werk zuiniger en beter. We wekken er biogas en energie op, en we gebruiken nuttige grondstoffen opnieuw. Ook voor onze gemalen, bruggen en sluizen maken we een goed plan voor de toekomst.

Rekening houden met de omgeving

Bij al deze plannen houden we rekening met de omgeving en de natuur. We werken goed samen met gemeenten, bewoners en andere partijen bij het ontwikkelen en uitvoeren van onze plannen.

Meer over onze plannen in hoofdstuk 5.1 (pdf, 3,61 MB)

Nieuwe technieken

Het waterschap maakt zich klaar voor de toekomst! Dit lukt ons niet zonder te vernieuwen. We hebben te maken met een groot aantal nieuwe uitdagingen. Innovatieve ontwikkelingen kunnen richting geven aan ons werk en aan de rol die wij als waterschap spelen bij onder andere:

  • klimaatverandering
  • bodemdaling
  • een stijgende zeespiegel
  • zout water in de natuur
  • de overstap naar duurzame energie
  • het opnieuw gebruiken van grondstoffen
  • omgang met data

In het gebied rond Amsterdam werken we met andere partijen samen aan klimaatbestendige woningbouw. De komende periode onderzoeken we welke technieken daaraan bij kunnen dragen.

Als het gaat om innovatie loopt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in Nederland voorop. Die voorsprong willen we behouden. Daarom gaan we nog beter samenwerken met andere koplopers in onze regio.

Meer over nieuwe technieken in hoofdstuk 5.2 (pdf, 3,61 MB)

Digitalisering

Digitale platforms worden steeds belangrijker in de communicatie tussen inwoners, bedrijven en overheden. Dat biedt kansen en uitdagingen. Een juist waterpeil en veilig en schoon water blijven onze kerntaken. Maar er komen andere taken bij die in de toekomst ook erg belangrijk kunnen worden.

Betere dienstverlening

Digitalisering helpt ons om onze taken beter en goedkoper te kunnen uitvoeren. En om beter en makkelijker samen te werken. Bijvoorbeeld met andere waterschappen, provincies en bedrijven. Dankzij digitaliseren verbeteren we onze diensten aan klanten. In 2020 willen we een duurzamer, dienstbaarder en doelmatiger bedrijf zijn.

We gaan goed om met onze data. Zo bewaken we de privacy van onze klanten en de beveiliging van onze systemen.

We brengen alle mogelijkheden van digitalisering in kaart. Hierin trekken we op met de Unie van Waterschappen en andere overheden.

Meer over onze digitalisering in hoofdstuk 5.3 (pdf, 3,61 MB)