Actuele ontwikkelingen

In onze plannen staat niet alleen hoe we onze doelen uit het bestuursakkoord willen bereiken. We moeten ook rekening houden met actuele gebeurtenissen. Zoals de problemen met het verwerken van het slib uit onze waterzuiveringen.

We maken het vuile water schoon van 1,3 miljoen inwoners. Elke dag blijft na het zuiveren 8 vrachtwagens vol slib over. Dit slib moet ergens heen, zodat we het water kunnen blijven zuiveren. Het Afval Energie Bedrijf (AEB) verbrandt het slib en maakt er energie van.

In de zomer van 2019 kon het AEB de hoeveelheid slib niet meer verwerken. Het was maandenlang moeilijk om een plek te vinden voor het slib. Ook nu zijn er nog veel onzekerheden over de verwerking van slib in 2020. Een ding weten we zeker: het gaat extra geld kosten om van het slib af te komen.

Bekijk tijdlijn problemen met slib

 

Stikstof en PFAS

In mei 2019 keurde de Raad van State het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) af. Dit heeft gevolgen voor sommige projecten waarin we werken aan herstel van de natuur. We gaan samen met provincies kijken hoe we deze projecten kunnen laten doorgaan.

Daarnaast blijkt de stof PFAS schadelijker dan eerder werd gedacht. Deze stof zit op verschillende plekken in de grond. Dit kan betekenen dat we projecten en baggerwerk opnieuw moeten bekijken en anders moeten plannen.