Actuele ontwikkelingen

In onze plannen staat niet alleen hoe we onze doelen uit het bestuursakkoord willen bereiken. We moeten ook rekening houden met actuele gebeurtenissen. Zoals het coronavirus.

2 mensen op een boot

Corona

Het coronavirus raakt ons allemaal. Ook het dagelijks werk van het waterschap. In de begroting voor 2021 gaan we ervan uit dat de coronamaatregelen 1 jaar duren. En dat de economie in 2021 langzaam weer gaat groeien.

Slib

We maken het vuile water schoon van 1,3 miljoen inwoners. Elke dag blijven na het zuiveren 8 vrachtwagens vol slib over. Dit slib moet ergens heen, zodat we het water kunnen blijven zuiveren. Het Afval Energie Bedrijf (AEB) verbrandt het slib en maakt er energie van.

In de zomer van 2019 kon het AEB de hoeveelheid slib niet meer verwerken. Het was maandenlang moeilijk om een plek te vinden voor het slib. Inmiddels kunnen we het grootste deel van het slib weer kwijt.

Het contract met AEB loopt eind 2022 af. Vanaf 1 januari 2023 verwerkt een speciale installatie van de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar ons slib.

Bekijk tijdlijn Problemen met slib

Stikstof en PFAS

In mei 2019 keurde de Raad van State het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) af. Dit heeft gevolgen voor sommige projecten waarin we werken aan herstel van de natuur. We gaan samen met provincies kijken hoe we deze projecten kunnen laten doorgaan.

Daarnaast blijkt de stof PFAS schadelijker dan eerder werd gedacht. Deze stof zit op verschillende plekken in de grond. Dit kan betekenen dat we projecten en baggerwerk opnieuw moeten bekijken en anders moeten plannen.