Wat kosten onze plannen?

Hoeveel waterschapsbelasting betalen bewoners en bedrijven in 2021? En waar geven we het aan uit?

Peilstok

In de tabel ziet u wat ons werk in 2021 kost. En hoeveel geld we binnenkrijgen uit de waterschapsbelasting. Onder de tabel leest u waar we het geld aan uitgeven.

Begroting 2021
OnderwerpBedrag
Uitgaven 2021  
Waterveiligheid € 46,4 miljoen
Voldoende water € 33 miljoen
Gezond water € 18,9 miljoen
Gezuiverd afvalwater € 77,2 miljoen
Cultuurhistorie & recreatie € 3,1 miljoen
Belastingen € 12,6 miljoen
Bestuur & maatschappij € 10,5 miljoen
Totaal € 201,7 miljoen
   
Inkomsten 2021  
Waterschapsbelasting € 200,3 miljoen
Tariefegalisatiereserve € 1,4 miljoen
Totaal € 201,7 miljoen

Waterveiligheid

Met dijken en kades beschermt het waterschap het land tegen overstromingen.

Voldoende water

Genoeg water is voor iedereen belangrijk: bewoners, bedrijven en boeren. Daarom zorgen we ervoor dat het waterpeil precies goed is.

Gezond water en gezuiverd afvalwater

Het waterschap zuivert vuil water van huishoudens en bedrijven. Ook werken we aan schoner water in plassen, rivieren en beken.

Cultuurhistorie & recreatie

We beheren wateren en stukken natuur van grote waarde. Daarnaast onderhouden we bijvoorbeeld gemalen en sluizen met een lange geschiedenis. En die mooi zijn om naar te kijken!

Belastingen

Dit zijn de kosten voor het ophalen van waterschapsbelasting en het werk daaromheen. Zoals de administratie, klantenservice, en de behandeling van bezwaren en verzoeken om kwijtschelding.

Bestuur & maatschappij

Dit zijn de kosten voor het besturen van het waterschap. Ook de kosten voor communicatie en onze bijdragen aan verschillende organisaties vallen hieronder.