Wat kosten onze plannen?

Hoeveel waterschapsbelasting betalen bewoners en bedrijven in 2020? En waar geven we het aan uit?

In de tabel ziet u wat ons werk in 2020 kost. En hoeveel geld we binnenkrijgen uit de waterschapsbelasting. Onder de tabel leest u waar we het geld aan uitgeven.

Begroting 2020
OnderwerpBedrag
Uitgaven 2020  
Bescherming tegen water € 42,8 miljoen
Schoon water € 97 miljoen
Voldoende water € 34,8 miljoen
Op en om het water € 2,7 miljoen
Draagvlak   € 12,7 miljoen
Algemene kosten € 12,1 miljoen
Totaal € 202,1 miljoen
   
Inkomsten 2020  
Waterschapsbelasting € 191,8 miljoen
Tariefegalisatiereserve € 10,3 miljoen
Totaal € 202,1 miljoen

Bescherming tegen water

Met dijken en kades beschermt het waterschap het land tegen overstromingen.

Schoon water

Het waterschap zuivert vuil water van huishoudens en bedrijven. Ook werken we aan schoner water in plassen, rivieren en beken.

Voldoende water

Genoeg water is voor iedereen belangrijk: bewoners, bedrijven en boeren. Daarom zorgen we ervoor dat het waterpeil precies goed is.

Op en om het water

We beheren wateren en stukken natuur van grote waarde. Daarnaast onderhouden we bijvoorbeeld gemalen en sluizen met een lange geschiedenis. En die mooi zijn om naar te kijken!

Draagvlak

Dit zijn de kosten voor het ophalen van waterschapsbelasting en het werk daaromheen. Zoals de administratie, klantenservice, en de behandeling van bezwaren en verzoeken om kwijtschelding.

Algemeen

Dit zijn de kosten voor het besturen van het waterschap. Ook de kosten voor communicatie en onze bijdragen aan verschillende organisaties vallen hieronder.