Recreatie en geschiedenis

  • Ook in 2021 gaan we verder met de campagne Droogwaterland, om het waterschap op de kaart te zetten
  • Samen met 14 andere partijen werken we aan de bescherming, ontwikkeling en het vergroten van de bekendheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
  • We geven subsidie aan partijen die een project of activiteit organiseren die gaat over recreatie rond het water, of onze cultuur en geschiedenis
  • In de maand van de geschiedenis laten we ons historische erfgoed weer aan een groot publiek zien