Samen kunnen we zoveel meer

De wereld staat voor grote uitdagingen. Wij denken dat water onmisbaar is voor de juiste oplossingen. Daarom gaan we nog beter samenwerken met onze omgeving, met bewoners en met organisaties.

Vervuiling door plastic moet we tegengaan. Er moet ruimte komen voor meer soorten planten en dieren. Bodemdaling in veengebieden willen we tegengaan. En steden moeten veranderen om klaar te zijn voor klimaatverandering. Zodat ze bijvoorbeeld extreme regenbuien beter aankunnen.

Energie en grondstoffen

We willen grondstoffen en energie zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. We gaan bijvoorbeeld kijken hoe we de warmte uit water nuttig kunnen gebruiken. Dat noemen we aquathermie. Ook willen we net zoveel energie opwekken als we verbruiken.

Samen met onze omgeving

Bij al deze zaken is water onmisbaar. Daarom werkt het waterschap aan oplossingen voor deze problemen. Dat kunnen we alleen door goed samen te werken. We gaan onze data en kennis delen met inwoners. Want kennis over water is belangrijk voor iedereen.

We kunnen ons werk alleen goed doen als we weten wat er in ons gebied speelt. Steeds meer inwoners en bedrijven willen zelf verantwoordelijkheid nemen. En veel dingen zelf doen. Als waterschap maken we dat graag mogelijk: van ‘waterbewust’ naar ‘waterbetrokken’.

Per gebied kijken we wat er speelt, wat we moeten doen en met welke partijen we kunnen samenwerken. Samenwerken met de omgeving is vooral belangrijk voor:

  • Het remmen van bodemdaling.
  • Het herstellen van de natuur, met meer ruimte voor verschillende soorten planten en dieren.
  • Het aanpakken van klimaatverandering en het voorbereiden op de gevolgen ervan.