Wat we doen, doen we goed

Het waterschap beschermt tegen overstromingen en zorgt voor het juiste waterpeil en schoon water. We willen onze taken zo goed mogelijk uitvoeren.

We werken elke dag aan onze taken:

Daarnaast geven we extra aandacht aan 4 onderwerpen. Voor deze onderwerpen werken we aan plannen:

Masterplan Technische Systemen

We willen altijd kunnen zien hoe onze gemalen, stuwen, sluizen en andere systemen ervoor staan. En of ze onderhoud nodig hebben of vervangen moeten worden. Daarom maken we het Masterplan Technische Systemen. Met dit plan weten we hoe goed onze systemen moeten presteren. En weten we wanneer we geld moeten uitgeven aan onderhoud of vervanging van deze systemen. Zo kunnen we betere keuzes maken voor de toekomst.

Masterplan Zuiveren

In 2021 maken we een Masterplan Zuiveren. Hierin staan onze doelen voor het zuiveren van vuil water. In 2020 doen we onderzoek voor dit plan. Ook gaan we alvast aan de slag met:

  • de toekomst van onze waterzuivering in Amstelveen, die het gezuiverde water in de Amstel loost. Want we willen het water in de Amstel schoner maken.
  • het samenvoegen van de zuiveringen in Blaricum en Huizen
  • onderzoek naar het gebruik van warmte uit water voor woningen op Strandeiland.

Waterbeheerprogramma

We gaan werken aan het waterbeheerprogramma 2022-2027. Hierin staat wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Bijvoorbeeld als het gaat om waterkwaliteit, de hoeveelheid leven in en om het water en het tegengaan van bodemdaling. In 2020 gaan we per gebied in gesprek met bewoners over dit onderwerp.

Dijkverbeteringsprogramma

In het hele gebied verbeteren we onze dijken.Zo kunt u veilig en met droge voeten blijven wonen, werken en genieten van water. Daarbij gaan we nog beter samenwerken met inwoners en de omgeving. Ook kunnen we dan ons werk combineren met werk aan bijvoorbeeld wegen. Zo willen we zorgen voor minder overlast.