Schoon water voor mens, dier en natuur

Schoon water is van levensbelang. Voor mens, dier en natuur. De waterkwaliteit is nu goed genoeg voor het maken van drinkwater, gebruik in de landbouw en om lekker in te zwemmen. Maar veel dieren en planten hebben het moeilijk. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil daarom echt werk maken van schoner en gezonder water in de natuur.

Natuurgebied Anna's Hoeve bij Hilversum

Van ons water in rivieren, plassen en meren maken we in ons land drinkwater. We gebruiken water voor landbouw. We genieten op en om het water. Door al deze activiteiten staat de waterkwaliteit onder druk. Het water in ons gebied is dan ook niet schoon genoeg volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierin staan afspraken om de waterkwaliteit in bepaalde natuurgebieden te verbeteren.

Waterkwaliteit verbeteren

Het waterschap gaat hard aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo willen we deze bestuursperiode de KRW-doelen voor 2021 halen. Daarnaast werken we aan een gezond waterleven.

Voor schoner water pakken we deze zaken aan. Dit doen we bij voorkeur bij de bron:

 • teveel aan voedingsstoffen in het water. Hierbij hebben we aandacht voor een goede relatie tussen landbouw, een gezonde bodem, natuur en waterkwaliteit.
 • bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Met aandacht voor het ontwikkelen en toestaan van duurzame middelen.
 • medicijnresten en andere microvervuiling in ons water
 • slib van onze eigen rioolwaterzuiveringen
 • overstromingen van het riool
 • recreatiedruk
 • voorkomen van schadelijke effecten van industrie  
 • afgraven van grond waar veel fosfaat in zit
 • aanvoer van water uit andere gebieden

Meer over waterkwaliteit in hoofdstuk 3.1 (pdf, 3,61 MB)

Natuur beschermen

Dier- en plantensoorten sterven op grote schaal uit. Als water vervuild raakt of als soorten verdwijnen, kan de natuur zich minder goed herstellen. Schoon en gezond water is dan ook heel belangrijk voor het beschermen van de natuur.

Werken met de natuur

Hoe meer dier- en plantsoorten er in ons gebied leven, hoe gezonder ons water is. Juist ons waterschap heeft een enorme kans om met waterbeheer bij te dragen aan duurzame leefgebieden voor planten en dieren. Dit is dan ook de kern in ons dagelijks werk. Wij werken echt mét de natuur.

Met waterbeheer beschermt het waterschap plant- en diersoorten. We willen natuur en economische ontwikkeling met elkaar verbinden. Zo ontstaan gezonde natuur- en landbouwgebieden die elkaar versterken.

Meer over natuur beschermen in hoofdstuk 3.2 (pdf, 3,61 MB)

Samen werken aan schoon water

We moeten samen verantwoordelijkheid nemen voor onze waterkwaliteit. We kunnen alleen zorgen voor schoner water met heel veel kennis van het gebied. En met hulp van iedereen die er woont, werkt of recreëert.

De verantwoordelijkheid voor schoon water en gezonde natuur delen we met veel partijen. Dit zijn:

 • de Europese Unie
 • het Rijk
 • provincies
 • natuurbeheerders
 • gemeenten
 • boeren