Commissies

Twee commissies geven het bestuur van ons waterschap advies: de bezwaarschriftencommissie en de rekenkamercommissie. Daar komt u mee in contact als u meer wilt weten over een onderwerp waar we over besluiten. Of als u bijvoorbeeld een bezwaar indient. Beide commissies werken onafhankelijk.

Bezwaar

Hebt u een bezwaar ingediend? Bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met werk aan een dijk? Uw bezwaar komt terecht bij de bezwaarschriftencommissie. Deze commissie geeft advies aan het waterschap over bezwaren.

De commissieleden organiseren een hoorzitting. Hierin luisteren ze naar uw bezwaren tegen het plan. Ook luisteren ze naar het waterschap. En naar andere mensen en partijen voor wie de beslissing belangrijk is.

Op basis van deze gesprekken geeft de commissie advies aan het waterschap. Het waterschap neemt dat advies altijd mee in het besluit over het bezwaar.

Contact met de bezwaarschriftencommissie

  • de heer A. van Blaaderen
  • de heer M.J. Brink
  • de heer M.E. van den Heuvel
  • de heer B. Horseling
  • de heer J. A. Peters (voorzitter)
  • mevrouw C. Polak

U kunt de bezwaarschriftencommissie bereiken via de klantenservice van Waternet.

Rekenkamercommissie: onderzoek naar ons beleid

De rekenkamercommissie ondersteunt het algemeen bestuur. Dat doet zij door onderzoek te doen naar het beleid van het waterschap. De commissieleden zijn onafhankelijk. Ze bepalen zelf welke onderwerpen ze willen onderzoeken, en hoe ze dat doen. Zo houdt het bestuur van het waterschap zichzelf scherp.

Bevoegdheden en regels

De rekenkamercommissie bestaat sinds 2007. Het algemeen bestuur van het waterschap stelde toen een onderzoeksprotocol op: een set regels voor de rekenkamer. (Bijvoorbeeld dat zij niet in het bestuur mogen zitten.) In het blok onderaan de pagina vindt u meer regels en rapporten.

Contact met de rekenkamercommissie

  • Restlan AykaƧ (voorzitter)
  • Jacobien Sierts (vicevoorzitter)
  • Kees-Jan Groen

Meer over de rekenkamercommissie