Gezichten achter de rekenkamercommissie

Let het waterschap op alle verschillende belangen? Besteedt het de inkomsten van de waterschapsbelasting goed? Wat kan er beter? Onze rekenkamercommissie houdt zich bezig met deze vragen. Zij stellen zich graag aan u voor.

Van links naar rechts: Restlan Aykaç, Jacobien Sierts en Kees-Jan Groen

Restlan Aykaç, voorzitter sinds 2016

"Water is leven. Goed waterbeheer is daarom van levensbelang."

Restlan Aykaç werkt als senior onderzoeker bij de Provincie Noord-Holland. En is ook lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Epe.

"De leden van het algemeen bestuur worden gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen. De aanwezigheid van checks and balances is daarom belangrijk. We moeten elkaar scherp houden. Onze commissie ondersteunt het algemeen bestuur van het waterschap. Ik help graag door vanuit een onafhankelijke rol onderzoek te doen naar het beleid van het waterschap."

Jacobien Sierts, algemeen lid sinds 2016

"Het waterschap is een van de oudste bestuursvormen van Nederland. Iedereen heeft dagelijks bewust of onbewust met de werkzaamheden van het waterschap te maken."

Jacobien Sierts heeft haar eigen advies- en projectmanagementbureau. Ze werkt in verschillende strategische adviesfuncties en leidt projecten bij de overheid. Eerder werkte ze voor de rekenkamercommissie bij de gemeente Naarden (tegenwoordig Gooische Meren).

"Daar zag ik hoe belangrijk de onafhankelijke positie van de rekenkamer en het luisterend oor is. Wij hebben geen belang bij de verschillende politieke partijen. Water is een dynamisch en divers onderwerp en het heeft vele raakvlakken met verschillende opgaven en onderwerpen. Het is als een hartslagader. Mooi om als lid van de rekenkamercommissie hieraan mee te werken."

Kees-Jan Groen, algemeen lid sinds 2019

"In deze functie kom je alle onderdelen van het dagelijkse bestuurlijke leven tegen. En je mag meedenken over de meest ingewikkelde opgaven die ons land kent: omgaan met het water...".

Kees-Jan Groen is directeur Bedrijfsvoering & Control bij De Haagse Hogeschool. Hij heeft veel ervaring binnen rekenkamercommissies. Tot eind was hij 2020 voorzitter van de rekenkamercommissies van Zwolle en van Epe.

"Ik vind betrokkenheid bij het openbaar bestuur een prachtige opgave. En dan óók nog bij de bakermat van de Nederlandse democratie: de waterschappen."

Contact met de rekenkamercommissie

Wilt u iets laten onderzoeken door de rekenkamercommissie? Of hebt u een vraag? Neem dan contact op met mevrouw Saskia Kunst via saskia.kunst@agv.nl.