Begroting 2018

Wat doen wij met uw belastinggeld?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt ook in 2018 hard voor u. Op 30 november 2017 hebben we tijdens de Algemene Beschouwingen besloten wat ons waterschap in 2018 aanpakt. En hoeveel belastinggeld daarvoor nodig is.

We richten ons op de gevolgen van klimaatverandering. En op minder klein, zelfs onzichtbaar afval in ons water. Ook zetten we in op minder regels. En op de veiligheid van uw gegevens en onze computersystemen. Hiervoor gaan we nauwer samenwerken met overheid, bedrijven en burgers.

Voor de vergadering spraken we met de fractievoorzitters van de partijen. Wat willen de partijen in 2018 doen? Lees hieronder wat zij belangrijk vinden.