Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Gerard Korrel

Gerard Korrel (1952) is na zijn bestuursperiode van 2010-2014 wederom lid van het Dagelijks Bestuur namens het Christen Democratisch Appèl (CDA). Gerard runt in Ouderkerk aan de Amstel een melkveehouderijbedrijf. Van jongs af aan is Gerard bestuurlijk actief. Hij was onder meer bestuursvoorzitter van de Rabobank Abcoude/Ouder-Amstel en gemeenteraadslid.

Gerard Korrel Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Functie Maatschap Korrel, veehouderij, Ouderkerk a/d Amstel, eigenaar
Nevenfunctie (onbetaald) Coherente, Ouderkerk a/d Amstel, penningmeester bestuurslid

Voortzetten van lijn vorige bestuursperiode

“We blijven ons richten op gebiedsplannen, dijkverbeteringen en het opknappen van regionale keringen. We zetten daarmee de lijn uit vorige bestuursperiode voort. De wijze waarop je hierin omgaat met de omgeving vind ik erg belangrijk. Ik kom graag direct in contact met mensen in ons gebied. Inwoners betrekken bij de besluitvorming rond onderwerpen waar ze direct mee te maken hebben. Daar is binnen deze portefeuille gelukkig veel ruimte voor. Gezamenlijke komen tot oplossingen en op die manier draagvalk creëren voor veranderingen.”

Belangrijke peilers

“Water om van te genieten en toegankelijke natuur voor bewoners en recreanten in het beheergebied zijn ook belangrijke peilers voor mij. We zitten hier op een dichtbevolkt stuk van Nederland. We willen zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid verschaffen om zich op het water en in de natuur te kunnen begeven. In samenspraak met agrariërs, als natuurbeheerders, zal meer landelijk gebied worden opengesteld voor recreanten. Denk hierbij aan de aanleg van wandelpaden en ruiterpaden. Maar ook aan oeverbescherming en aanlegplaatsen voor bootjes. Zo kunnen meer mensen genieten van water en groen in de regio.

Kosten binnen de perken

“Binnen al deze ambities wil ik ervoor zorgen dat de kosten voor burgers binnen de perken blijven en zal ik zal mij tegelijkertijd ook toeleggen op het verbeteren van de waterkwaliteit in deze gebieden. Dat zijn eigenlijk twee doelen die constant meespelen.”

Verantwoordelijkheden

Gerard Korrel (5e locodijkgraaf) heeft de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Veiligheid (dijkversterkingen)
 • Deltaprogramma: Zoetwater West-Nederland
 • Overall coördinatie samenwerking gemeenten
 • Boezemwatersystemen, bijvoorbeeld compartimenteringswerken
 • Watergebiedsplannen Venen en Amstelland
 • Horstermeer
 • Sloterplas
 • Zoet/Zoute Kwel
 • Voorzitterschap verkavelingsgroep binnen gebiedscommissie AGV
 • Samenwerking met gemeente Amstelveen: opbouwen duurzame relatie en gezamenlijke uitvoering projecten gericht op (afval)waterketen
 • Eerste aanspreekpunt voor de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Nieuwkoop en De Ronde Venen