Direct naar content

Neem contact op met Peter van der Kraan

Peter van der Kraan

Peter van der Kraan

Lid algemeen bestuur - Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren

Als natuur en economie samenkomen, moet geld niet de belangrijkste reden zijn bij het maken van onze beslissingen. Hoe we met onze dierbare leefomgeving omgaan is minstens zo belangrijk. Daarom zit ik namens de Partij voor de Dieren in het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, namens alle mensen in het gebied.

Stop de bodemdaling! Omhoog met dat veen!! Het kan echt!!!

Stop de bodemdaling

We moeten de bodemdaling in onze veenweidegebieden stoppen, en de grond anders gaan gebruiken. Nu verdwijnt er gewoon te veel mooie natuur. De waterpeilen worden laag gehouden om zoveel mogelijk vlees, kaas en melk te produceren. Boeren telen snelgroeiende soorten gras die te vaak worden gemaaid. Dat gaat ten koste van weidevogels en veel bodemleven, kruiden en insecten.
We kunnen de daling van de bodem stoppen door over te stappen op natte teelt. Bijvoorbeeld met lisdodde, kroosvaren, wilg en veenmos. Ik pleit voor meer dynamische waterpeilen. Zo komen er ook extra buffers water voor droge tijden. En leven er meer verschillende planten en dieren in het gebied. We vangen zo meer CO2 op, en we gaan ook het rotten van houten funderingspalen onder huizen tegen.

Het mooiste deel van ons gebied

Er zijn heel veel prachtige gebieden in ons gebied. Ik vind de Vecht tussen Muiden en Nigtevecht nog het mooist. Hier heb ik veel jeugdherinneringen. Ik woonde toen in Weesp. We zwommen, schaatsten, roeiden en fietsten langs en in de Vecht. De rivier was toen nog vies en smerig. Maar dat weerhield ons jochies er niet van om onze avonturen te beleven. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de Vecht met de hulp van veel geld en inspanningen onlangs helemaal uitgebaggerd!

Als 12-jarig jochie hield ik een herbarium bij. Ik zocht soms naar erg zeldzame planten en bloemen die in de 'Heukels' rode lijst stonden. Dat bracht mij ook naar de kruidenrijke Hilversumse Meent. Daar was de prachtige zwanenbloem te vinden. Grutto's deden er in het voorjaar massaal duikvluchtaanvallen naar mijn glimmende racefiets. In dit mooie plas-drasgebied tussen het Naardermeer en de Ankeveense Plassen is nu een prachtige ecologische verbindingszone aangelegd.
Langs de Vecht zocht ik naar een van de vroegst bloeiende bolgewassen in Nederland: het zeldzame lenteklokje (Leucojum vernum).

Nevenfuncties

Betaald

  • Docent Adriaan Roland Holst Vrije School, Bergen
  • Examinator College van Toetsing en Examens, Utrecht

Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.