Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Pieter Kruiswijk

Pieter Kruiswijk (1961) was lid van het Dagelijks bestuur namens Ongebouwd. Op 2 februari 2019 overleed Pieter op 57-jarige leeftijd.

Dagelijks bestuurder Pieter Kruiswijk overleden externe_link

Pieter Kruiswijk Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Functie Melkveehouderij Kruiswijk, eigenaar
Nevenfunctie (betaald) Friesland Campina, districtsraad

Verbinden stedelijk- en buitengebied

“Net als vorige bestuursperiode blijven we ons inzetten voor kennisoverdracht tussen stedelijk- en buitengebied. Stedelingen en mensen in het buitengebied hebben vaak tegenstrijdige belangen. Deze groepen wil ik verbinden, zodat er begrip voor de ander ontstaat. De economische belangen en ideeën van beide groepen inzichtelijk maken is een goede stap in de juiste richting. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is beter waterbeheer. Uiteindelijk wonen we allemaal samen in een afgebakend gebied en het verbinden van belangengroepen kan leiden tot beter waterbeheer.”

Belangen buitengebied

“Grondbezitters en landschapsbeheerders in de regio Amstel, Gooi en Vecht hebben een ander belang bij de peilbesluiten dan mensen in stedelijk gebied. Hoe intensief worden de polders drooggemalen? Alleen bij een optimaal peil hebben de landbouwgronden een hoge opbrengst: gewassen moeten goed kunnen groeien. Grond moet dus niet te droog en niet te drassig zijn. Veengronden, talrijk in deze regio, kunnen snel gaan ‘inklinken’: de bodem gaat dalen als deze niet voldoende nat wordt gehouden. We blijven ons inzetten voor onderzoek naar nieuwe technieken zoals onderwater-drainage, die de bodemdaling beperken en het veenweidelandschap behouden.”

Nieuw in portefeuille

“De portefeuille voor komende bestuursperiode is grotendeels hetzelfde als voorheen. Nieuw zijn de onderdelen Loosdrechtse plassen en de Ronde Hoep. Dit zijn mooie voorbeelden van gebieden waar we ook verschillende belangen behartigen en met elkaar willen verenigen.”

Verantwoordelijkheden

Pieter Kruiswijk (4e locodijkgraaf) heeft de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Vergunningverlening en handhaving
 • Keur en Legger
 • Baggeren
 • Muskusrattenbeheersing
 • Grondwater
 • Digitalisering werkprocessen, (voortgangs-)informatie en publieksinformatie over o.a. dijken, waterpeilen, waterkwaliteit, werkzaamheden, keur, handhaving, varen.
 • Watergebiedsplannen ten oosten van snelweg A2
 • Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
 • De Ronde Hoep
 • Gebiedscommissie Utrecht-West
 • Unie van Waterschappen: Watersystemen en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
 • Samenwerking met gemeente Stichtse Vecht: opbouwen duurzame relatie en gezamenlijke uitvoering projecten gericht op (afval)waterketen
 • Eerste aanspreekpunt voor de gemeenten Hilversum, Utrecht, Stichtse Vecht en Weesp