Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Rolf Steenwinkel

Rolf Steenwinkel (1970), lid van het Dagelijks Bestuur namens de Partij van de Arbeid (PvdA). In zijn jeugd woonde hij in Dalfsen en Leusden en in 1992 is hij neergestreken in Amsterdam. Zijn voorzitterschap van PvdA Duurzaam en achtergrond als bestuurder van voormalig stadsdeel Westerpark vormden de opmaat tot zijn huidige plek in het Dagelijks Bestuur.

Rolf Steenwinkel Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Functie Amsterdamse Energie Coöperatie, directeur
Nevenfunctie (onbetaald) Protestantse Kerk Amsterdam, kerkrentmeester Nassaukerk / Partij van de Arbeid, voorzitter PvdA Duurzaam

Duurzaamheid als rode draad

“Kijkend naar mijn achtergrond is mijn inzet voor duurzame ontwikkeling toch wel de rode draad. Ik zie als nieuwkomer bij het waterschap dat duurzaamheid al bijna een automatisme is. Dat doet mij goed! De rioolwaterzuiveringen (één van de kernonderdelen van mijn portefeuille) zijn een fantastisch voorbeeld van hoe investeringen in duurzaamheid zich uitbetalen. De tarieven voor schoon water worden namelijk steeds lager, als je de inflatie ervan aftrekt. Ik wil dat we blijven investeren in schoon wateren daarbij goed blijven verantwoorden aan de burgers wat we met hun geld doen. Het kan dan wel goedkoper zijn, maar het blijft toch elk jaar een behoorlijke investering.”

Buiksloterham als proeftuin

“Ook Buiksloterham sluit aan bij die duurzame en innovatieve oplossingen waar ik me graag mee bezig houd. Buiksloterham is een hele belangrijke proeftuin. Een nieuwbouwwijk waar men echt de ruimte krijgt. Hier komen ontwikkelaars, eigenaren en huurders op af met prachtige plannen. Met een projectteam willen wij ideeën mogelijk maken die leiden tot hele duurzame en innovatieve ontwikkelingen. Hier kunnen we kijken of het werkt. Gezien onze taken ligt daarbij de focus op het verwerken van afvalwater en riolering. Moet dit op traditionele wijze blijven gebeuren of kunnen we dat hier op innovatieve en betere manier doen, bijvoorbeeld door er veel eerder waardevolle grondstoffen uit te halen? Daar ga ik me als Dagelijks Bestuurder voor inzetten.”

Verantwoordelijkheden

Rolf Steenwinkel (1e locodijkgraaf) heeft de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Waterzuivering
 • Project Schoon Schip
 • Ruimtelijke Ordening (inclusief Groene Hart)
 • Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA), o.a. gemeentelijke stresstest
 • Watergebiedsplannen in Amsterdam e.o.
 • Waterbeheerplan
 • Omgevingsvisie (in het kader van Omgevingswet) / Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 • Energieneutraal 2020
 • Cultuurhistorie
 • Molennota
 • Unie van Waterschappen: Waterketens en Emissies
 • Eerste aanspreekpunt voor de Amsterdamse bestuurscommissies en de gemeenten Diemen en Haarlemmerliede-Spaarnwoude