Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Wiegert Dulfer

Wiegert Dulfer (1962), lid van het Dagelijks Bestuur namens Water Natuurlijk (WN). In de afgelopen bestuursperiode (2010-2014) had Wiegert ook een plek in het Dagelijks Bestuur. Geboren op een woonboot bij het Weesperplein. Tegenwoordig woont hij aan de Oostzanerdijk, onderdeel van de eeuwenoude waterkering van de Waterlandse Zeedijk in Amsterdam-Noord. Hij studeerde scheikunde en mariene biologie.

Wiegert Dulfer Dagelijks Bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Functie Rijkswaterstaat, Den Haag, senior adviseur
Nevenfunctie (betaald) Lid Bestuur sportvisserij Nederland (portefeuille water- en visstandbeheer
Nevenfunctie (onbetaald) Voorzitter VBC Rijnland, Leiden / Amsterdamse Hengelsport Vereniging, Amsterdam, ledenraad / Lid bestuur Vrienden van de Hortus, Amsterdam

Speerpunten komende bestuursperiode

“Ik heb grotendeels dezelfde portefeuille vergeleken met vorige bestuursperiode. Ik heb het thema waterkwaliteit meegenomen en dit is aangevuld met het hoogwaterbeschermingsprogramma en vaarwegbeheer. Net als afgelopen jaren blijf ik het belangrijk vinden dat het waterschap gebruikmaakt van de kennis die in het gebied aanwezig is. Onze organisatie heeft meer dan duizend mensen in dienst. Stuk voor stuk intelligent en hoog opgeleid. Maar het werkgebied van ons waterschap herbergt meer dan een miljoen inwoners. Die mensen zijn vaak erg betrokken bij gebieden waar een plan voor moet komen. Omdat ze er wonen, werken, sporten of recreëren. Ik zou de kennis van bewoners en bedrijven nog meer willen inzetten. Zo betrek je mensen op een vroeg moment en op een serieuze manier bij het waterbeleid.”

Uitrol Waterbeheerplan

Een ander speerpunt is het uitrollen van het Waterbeheerplan. De afgelopen jaren ben ik actief betrokken geweest bij het uitzetten van de lijnen voor het Waterbeheerplan van 2015-2019. De komende bestuursperiode wil ik deze plannen realiseren. Belangrijk vind ik bijvoorbeeld het verbeteren van de waterkwaliteit van wateren zonder speciale status. Daarmee bedoel ik sloten en vaarten waar mensen aan wonen of langs recreëren. Maar liefst 90% van de wateren in ons gebied vallen binnen deze categorie. Samen met bewoners willen we hier de (ecologische) waterkwaliteit en het woongenot verbeteren.”

Verantwoordelijkheden

Wiegert Dulfer (3e locodijkgraaf) heeft de volgende taken in zijn portefeuille:

 • Waterkwaliteit KRW
 • Peilbeheer (algemeen) Nota Peilbeheer
 • Normering Veiligheid en HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP)
 • Rainproof
 • Duurzaamheid: programma Nieuwe Amsterdamse Waterwerken
 • Windmolens, Energie
 • Procesautomatisering en besturing op systeemniveau van assets (zuiveringen, gemalen, bruggen en sluizen), cybersecurity.
 • Oostelijke Vechtplassen
 • Vaarwegbeheer (nautisch en bakbeheer)
 • Stuurgroep Gooi en Vechtstreek
 • Unie van Waterschappen: Waterkeringen
 • Samenwerking met gemeente Gooise Meren: opbouwen duurzame relatie en gezamenlijke uitvoering projecten gericht op (afval)waterketen
 • Eerste aanspreekpunt voor de gemeenten Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen, Blaricum, Laren en De Bilt
 • Watergebiedsplannen ten oosten van de Vecht zoals de Noordelijke Vechtplassen