Lid van het Algemeen Bestuur - SWV

Wiljo van Bennekum

Wiljo van Bennekum zit als fractieleider van de Socialistische Waterschapsvereniging in het Algemeen Bestuur.

Wiljo van Bennekum Lid van het Algemeen Bestuur - SWV
Functie Directeur Fandango Holding, Amsterdam
Nevenfunctie (onbetaald) Nederlandse Landelijke Vereniging van Erfpachters, Amsterdam, penningmeester