Vacature rekenkamercommissie

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zoekt een nieuw lid van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie van het waterschap bestaat sinds 2007 en heeft drie externe leden. Van een van de leden loopt de laatste termijn af.

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie ondersteunt het Algemeen bestuur door middel van onderzoeken. Met deze onafhankelijke onderzoeken draagt de rekenkamercommissie bij aan de kaderstellende en controlerende taak van het algemeen bestuur. De rekenkamercommissie onderzoekt daarvoor het waterschapsbeleid en de uitvoering op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.

De rekenkamercommissie verricht gemiddeld drie onderzoeken per jaar.

Het feitelijke onderzoek wordt uitgevoerd door externe organisaties en staat onder supervisie van de rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wie zoeken wij?

Het lid van de rekenkamercommissie

  • heeft een academisch werk- en denkniveau;
  • heeft ervaring in het doen van onderzoek bij een grote organisatie, al dan niet in de context van een rekenkamer;
  • is naast deze vacature lid van maximaal 2 rekenkamers of rekenkamercommissies;
  • heeft een analytische blik en is in staat een objectief oordeel te vormen;
  • heeft affiniteit en ervaring met het opereren in een bestuurlijke omgeving;
  • is integer en heeft een onafhankelijke opstelling;
  • heeft affiniteit met waterschappen en waterbeheer;
  • kan luisteren en is een verbinder;
  • beschikt over representatieve en communicatieve vaardigheden.

Benoeming en bezoldiging

Het lid van de rekenkamercommissie wordt voor een periode van vier jaar benoemd, met daarna de mogelijkheid voor herbenoeming.

De vergoeding vindt plaats op basis van het bijwonen van de vergaderingen.

De vergoeding voor een lid van de rekenkamercommissie bedraagt € 247,- per vergadering, alsook een reiskostenvergoeding.

De rekenkamercommissie komt gemiddeld 12 maal per jaar bijeen en vergadert overdag.

Procedure

U kunt uw sollicitatie inclusief cv uiterlijk 3 januari 2019 per e-mail richten aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, t.a.v. de heer F. Boom: flores.boom@agv.nl.

De planning is gericht op een benoeming door het Algemeen bestuur van het waterschap op 14 februari 2019.

Het voornemen is gesprekken met kandidaten te voeren op maandagavond 21 januari en dinsdagavond 22 januari 2019.

Meer informatie

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft met de gemeente Amsterdam de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Waternet opgericht.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure en vragen over de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de heer F. Boom via 06 51 34 19 02.

Informatie over de werkzaamheden van de rekenkamercommissie vindt u bij commissies.