Bloemrijke dijken

Special biodiversiteit

Met dijken kunnen we natuurgebieden met elkaar verbinden. Zo kunnen kleine(re) dieren naar een ander gebied lopen of vliegen. Dat is vooral goed voor insecten zoals vlinders. Maar dan moet er op de dijk wel voldoende bescherming en voedsel zijn. Daarom willen we de dijken bloemrijker maken.  

Bloemrijke dijkverbetering 

Bij het bloemrijker maken van dijken komt nog heel wat kijken. De grond moet geschikt zijn voor bloemenzaad. Ook moet het bloemenzaad passen bij planten die er nu al staan. En de bloemen die gaan groeien moeten geschikt zijn voor de dieren en insecten die ervan moeten eten. 

Hoe pakken we het aan? 

Bij een dijkverbetering brengen we vaak extra grond aan. Dit is een mooie kans om op de dijk bloemenzaad te strooien. De zaadjes komen in de grond en kunnen uitgroeien tot planten met bloemen.  

Waverveensepad inzaaien april 2021.jpg

Niet alle grond waarop dijken liggen is eigendom van het waterschap. Daarom werken we samen met andere eigenaren van dijken om ook hun dijken bloemrijk te maken. 

Kleurrijke dijken die veilig zijn  

Een dijk waarop grassen en bloemen groeien is net zo veilig als onze andere dijken. Wel is het voor onze inspecteurs moeilijker om de dijk te controleren op gaten en scheuren. Die controle doen we dan het liefst na het bloeiseizoen. Gras en planten worden gemaaid en de dijk wordt nagekeken. Zo weten we zeker dat onze dijken goed zijn en liggen er bloemenzaden voor het volgende jaar. 

 Waverveensepad sept 2021.jpg

Nieuwe bloemrijke dijken 

We werken nu aan de volgende bloemrijke dijken:  

  • Waverveense pad bij de N201 in Mijdrecht  
  • Korte Meentweg, Woerdense Verlaat  
  • Westveensekade, Woerdense Verlaat  
  • Diemen Noord