Inhalen achterstanden waterschapsbelasting

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stuurt de aanslagen waterschapsbelasting later dan normaal. Dat komt door ICT-problemen bij de uitvoeringsorganisatie Waternet. Dat heeft voor vertraging gezorgd bij het versturen van de aanslagen.

In 2021 heeft onze uitvoeringsorganisatie Waternet het computersysteem voor de waterschapsbelasting vernieuwd. De vernieuwing van dat systeem heeft helaas veel vertraging opgelopen, waardoor de aanslagen voor de jaren 2021 en 2022 niet op tijd gemaakt konden worden. Daardoor is er ook een achterstand in het versturen van de aanslagen en het innen van de waterschapsbelasting. De aanslagen voor het jaar 2023 lopen hierdoor ook vertraging op.

Waarom duurt het zo lang?

De overstap naar het nieuwe computersysteem bleek meer tijd te kosten dan verwacht. Dat kwam onder meer omdat het project ingewikkelder bleek te zijn dan gedacht. Het project liep vertraging op, en daardoor hebben we de aanslagen voor 2021 en 2022 niet op tijd kunnen versturen.

Welke stappen zetten we nu?

Samen met de leverancier werkt Waternet hard om het nieuw systeem af te maken. Sinds januari 2023 verstuurt Waternet namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aanslagen met het nieuwe systeem. De meeste inwoners hebben hun aanslag voor het jaar 2021 ondertussen ontvangen.

Achterstand geleidelijk inhalen

We moeten nu de opgelopen achterstand gaan inhalen. De rest van de aanslagen versturen we zo snel als het kan. Daarbij houden we er zo veel mogelijk rekening mee dat belastingbetalers niet voor meerdere jaren tegelijk hoeven te betalen, ook niet als ze in termijnen betalen. We verwachten daarom dat de achterstanden begin 2026 zullen zijn ingelopen.

Stand van zaken (november 2022 - februari 2023)

Particulieren:

  • We hebben 130.000 aanslagen voor 2022 verstuurd.
  • De komende maanden versturen we de laatste aanslagen van 2021.
  • We zijn begonnen met het versturen van betalingsherinneringen. We hebben 96.000 herinneringen gestuurd.
  • We zijn ook begonnen met het versturen van aanmaningen.

Bedrijven:

  • Kleine bedrijven hebben al tot en met 2022 aanslagen ontvangen.

Ongebouwd, natuur en wegen:

  • We beginnen dit jaar met het versturen van de aanslagen voor 2021. 2022 en 2023 volgen daarna.