Uitslag waterschapsverkiezingen 2015

Op 18 maart 2015 kon u voor het eerst naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. Op 23 maart 2015 maakte dijkgraaf Gerhard van den Top de definitieve uitslag van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bekend.

Uitslag waterschapsverkiezingen 2015, aantal uitgebrachte geldige stemmen per politieke partij/groep

De VVD en de PVDA gaan beide van 3 naar 5 zetels in het algemeen bestuur. Water Natuurlijk levert 1 zetel in, en komt nu op 4 zetels.

Dit jaar zijn de waterschapsverkiezingen voor het eerst tegelijk gehouden met de verkiezingen voor Provinciale Staten (PS). In gemeente De Bilt gingen de meest mensen naar de stembus met 60,2%. In gemeente Amsterdam was de opkomst het laagst. 37,2% van de kiezers stemde daar. In het hele gebied heeft gemiddeld 41,4% van de kiezers gestemd. Zij hebben 400.417 geldige stemmen uitgebracht. 14.758 kiezers hebben blanco gestemd. 4.715 stemmen waren ongeldig.

Benoeming nieuw algemeen bestuur

Dijkgraaf Gerhard van den Top maakte de uitslag op 23 maart bekend, en benoemde de leden van het nieuwe bestuur. Na screening van de kandidaten, is op 26 maart 2015 het nieuwe algemeen bestuur geïnstalleerd. Op 23 april 2015 is het nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd. Deze bestuursleden zullen de komende 4 jaar ons waterschap besturen.

Totaal aantal zetels per politieke groepering 

grafiek zetelverdeling