Waarom stemmen voor het waterschap?

Stemmen is belangrijk omdat het over uw omgeving en over uw geld gaat. Door te stemmen hebt u invloed op hoe we uw geld besteden. Want als waterschap moeten we veel keuzes maken.

Met de waterschapsbelasting die u betaalt zorgen we voor sterke dijken, zodat u veilig bent voor overstromingen. We zorgen ook dat u kunt genieten van precies genoeg schoon water. Daarbij moeten we keuzes maken.

Belangrijke keuzes

Iedereen wil natuurlijk graag sterke dijken en schoon water. Maar het waterschap doet nog veel meer. En bij alles wat we doen valt er veel te kiezen.

  • Klimaatverandering: Het regent steeds vaker en harder. Hoe zorgen we dat de stad en het land al dat water aankunnen? En mag de aanpak van klimaatverandering ook betekenen dat u meer belasting gaat betalen?
  • Veilige dijken: Maken we dijken alleen sterker en doen we dat zo goedkoop mogelijk? Of maken we ook ruimte voor fietsers, wandelaars en de natuur?
  • Natuur en recreatie: Maken we ruimte voor planten en dieren, bijvoorbeeld met natuurvriendelijke oevers? En mag je daar dan ook zwemmen en vissen?
  • Energie en grondstoffen: Uit vuil water kunnen we energie en nuttige grondstoffen halen. Die kunnen we daarna opnieuw gebruiken en dat is goed voor het milieu. Moet het waterschap hier geld aan uitgeven?
  • Cultureel erfgoed: In ons gebied staan veel oude monumenten, zoals molens en gemalen. Moeten we geld uitgeven om deze stukjes geschiedenis te behouden?

Wat vindt u? Door te stemmen beslist u wie in ons algemeen bestuur komt. En wie straks over deze en andere onderwerpen besluiten neemt.

Wilt u meer weten over de uitdagingen voor de toekomst voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht?

Lees meer over onze plannen