Zittingen centraal stembureau

Het centraal stembureau houdt op 8 februari om 16:00 uur een openbare zitting. Deze zitting vindt plaats in zaal B10.10 bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 in Amsterdam.

In verband met de uitvaart van de heer Kruiswijk kunnen om 16:00 uur onvoldoende leden van het centraal stembureau aanwezig zijn. Daarom zal deze zitting om 16.00 uur onmiddellijk worden geschorst tot 17:30 uur.

Het centraal stembureau beslist dan over:

  • de geldigheid van de lijsten
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering.

Het proces-verbaal van deze zitting en het proces-verbaal van de zitting van 5 februari (onderzoek van de kandidatenlijsten) liggen tot de openbaarmaking van de lijsten ter inzage bij het centraal stembureau Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de Korte Ouderkerkerdijk 7 in Amsterdam.

Op 25 maart 2019 houdt het centraal stembureau om 10:00 uur een openbare zitting tot vaststelling en  bekendmaking van de uitslag.