Project

Dijkverbetering Amsteldijk

Wordt aan gewerkt

De Amsteldijk is op sommige plaatsen te laag of niet sterk genoeg. Wij maken een plan om de dijk te verbeteren. Het gaat om een deel van de Amsteldijk in de gemeente Amsterdam en Amstelveen aan de westzijde van de Amstel van de Riekermolen (zuidkant Amstelpark) tot net iets voorbij de A9 in Ouderkerk aan de Amstel. In 2018 starten we met het werk.

Kerngegevens
Traject Amsteldijk
Polder Middelpolder & Binnendijkse Buitenveldertse polder
Gemeente Amstelveen en Amsterdam
Lengte traject 5 kilometer
Status Ontwerp-dijkverbeteringsplan
Laatste update Mei 2018

Wat is er al gebeurd?

We hebben de dijk en omgeving in kaart gebracht. We hebben onderzoek gedaan naar de veiligheid, natuur en het landschap. Met deze informatie zijn verschillende oplossingen om de dijk te kunnen verbeteren onderzocht. Hierbij hebben we rekening gehouden met wat het beste is voor de omgeving. Dit hebben we besproken tijdens een informatieavond en in bijeenkomsten met de klankbordgroep. Ook hebben we persoonlijke gesprekken gehad met dijkbewoners.

We hebben goed contact met de provincie Noord-Holland. Zij werken aan het vervangen van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel. Ook spreken we met Rijkswaterstaat over de verbreding van de Rijksweg A9.

Wat gaan we doen?

Voordat we met de dijkverbetering beginnen brengen we de bewoners op de hoogte van onze plannen. Dit doen wij op twee momenten:

  • 13 februari 2018: Op deze informatieavond is het ontwerp-dijkverbeteringsplan gepresenteerd.  Zie ook de update hieronder over het vaststellen van het ontwerp-dijkverbeteringsplan.
  • Zomer 2018: Een informatieavond waarin het plan voor de uitvoering van de dijkverbetering wordt gepresenteerd. Dit doen wij samen met de aannemer die het werk gaat uitvoeren. Zie ook de update hieronder over het vaststellen van het dijkverbeteringsplan.

Planning

Na de zomer van 2018 starten we met de dijkverbetering.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes