Onderzoek explosieven

Er is onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven.