Ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk vastgesteld

Op 16 januari 2018 heeft het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk vastgesteld. Het gaat om een deel van de Amsteldijk in de gemeente Amsterdam en Amstelveen aan de westzijde van de Amstel van de Riekermolen (zuidkant Amstelpark) tot net iets voorbij de A9 in Ouderkerk aan de Amstel. Vanaf 6 februari 2018 zijn de plannen in te zien op de website overheid.nl. Belanghebbenden kunnen tot en met maandag 19 maart een zienswijze indienen.

Waarom wordt de dijk verbeterd?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is onder andere verantwoordelijk voor veilige dijken. Het waterschap controleert periodiek de dijken. Wanneer deze niet hoog en sterk genoeg blijken, start een dijkverbeteringstraject. In het ontwerp-dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden het waterschap wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk weer voldoet aan de gestelde eisen. Ook wordt in het ontwerp-dijkverbeteringsplan toegelicht hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en is beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen voor de omgeving ongedaan te maken of te beperken.

Inzien van stukken

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan Amsteldijk ligt vanaf 6 februari ter inzage via www.overheid.nl of www.agv.nl/amsteldijk.

Bewonersavond

Op dinsdag 13 februari 2018 organiseren we een informatieavond waarop het ontwerp-dijkverbeteringsplan wordt gepresenteerd. Bewoners zijn op 13 februari welkom in Wester-Amstel, Amsteldijk 55 in Amstelveen. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur.