Startnotitie vastgesteld

Het bestuur heeft de startnotitie vastgesteld.