Project

Dijkverbetering Angstelkade Baambrugge

Wordt aan gewerkt

Op sommige plaatsen is de dijk Angstelkade in Baambrugge (tussen Binnenweg 4 en Kleiweg 38) te laag of te zwak. De dijk voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Waternet gaat de dijk verbeteren.

Kerngegevens
Traject Angstelkade Baambrugge
Polder Baambrugge Westzijds
Gemeente De Ronde Venen
Lengte traject ongeveer 560 meter
Status uitvoeringsfase
Laatste update januari 2023

De dijk Angstelkade in de dorpskern van Baambrugge beschermt het dorp en de polder erachter tegen het hogere water van de Angstel. De dijk tussen Binnenweg 4 en Kleiweg 38 is op sommige plekken te laag of te zwak. Daarom gaan we de dijk verbeteren. 

Blijf op de hoogte

Wat gaan we doen?

De dijk verhogen kan hier niet. Op de dijk ligt een straat die onderdeel uitmaakt van de historische dorpskern van Baambrugge. Ook liggen de huizen pál aan de dijk. Dit is een bijzondere situatie die vraagt om een extra zorgvuldige aanpak. Daarom gebruiken we een andere oplossing dan het ophogen van de dijk met klei of zand. In de tuinen wordt langs de waterkant een stalen damwandconstructie aangebracht. De damwand houdt voortaan het water tegen. De functie van de dijk verplaatst daardoor van de weg naar de oever van de Angstel. Een zogeheten 'leggerwijziging'.

Wat levert het op?

Als het werk klaar is, voldoet de dijk weer aan de veiligheidseisen. Dat geldt voor een periode van 75 jaar. 

Dijkverbeteringsplan vastgesteld

We hebben verschillende mogelijkheden onderzocht hoe de dorpskern van Baambrugge tegen hoog water te beschermen. Dit heeft in 2017 geleid tot een ontwerp-dijkverbeteringsplan. In een dijkverbeteringsplan staan de oplossingen beschreven om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen. Daarnaast kijken we hoe het ontwerp van de dijkverbetering past in de directe omgeving. In 2019 is het dijkverbeteringsplan - verbeterd door de inbreng van bewoners en andere belanghebbenden - definitief vastgesteld. In 2020 is er beroep aangetekend tegen het plan en een bezwaar ingediend tegen de door de gemeente De Ronde Venen verleende omgevingsvergunning. Daarom zijn de (technische) voorbereidingen en de start van het werk tijdelijk uitgesteld. De afhandeling van die procedures heeft door verschillende oorzaken vertraging opgelopen. Maar onlangs is het beroep ongegrond verklaard en is de omgevingsvergunning door de gemeente De Ronde Venen opnieuw verleend. Dat betekent dat we een start kunnen maken met de dijkverbetering.

Ontwerp-maatwerkbesluit

Doordat de dijk wordt verplaatst van de weg naar de oever, verplaatsen ook de kern- en beschermingszone van de dijk. In deze zones gelden bepaalde regels om de dijk te beschermen. In de specifieke situatie van Baambrugge zijn een aantal van deze regels niet per se nodig, terwijl ze wel invloed hebben op de omgeving. Met name op het groene karakter van het dorp. Daarom heeft het bestuur beslist om in dit bijzondere geval af te wijken van haar eigen beleid. Hiervoor is een apart besluit nodig; het maatwerkbesluit.

Door dit besluit is het straks toch mogelijk om struiken en lage bomen te planten binnen 1,5 meter van de damwand. Ook maakt dit het mogelijk om per perceel een eigen regenwaterafvoer dóór de damwand heen te hebben. Zo blijft de regenwaterafvoer goed geregeld.

Wat gebeurt er de komende tijd?

Om het werk goed te kunnen uitvoeren gaan we een aantal onderzoeken opnieuw doen of updaten. Aan de hand hiervan wordt het ontwerp verder technisch uitgewerkt. De aannemer gaat vervolgens zijn plan van aanpak maken. We hebben eerder met veel bewoners gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt, o.a. over de afwerking van de damwand en hoe het werk met zo min mogelijk overlast te kunnen uitvoeren. Deze gesprekken gaan we opnieuw voeren om te kijken of de eerder gemaakte afspraken nog steeds actueel zijn. Ook worden de tuinen en bomen opnieuw opgenomen.

Aanbesteding opstarten

Nu het plan definitief is goedgekeurd, gaan we op zoek naar een aannemer om het werk straks uit te voeren. Zodra de aannemer de uitvoeringsplannen heeft uitgewerkt, organiseren we een informatiebijeenkomst voor de buurt. U kunt dan kennismaken met de aannemer en u krijgt dan meer uitleg over wat er gaat gebeuren.

Planning

We verwachten dat de aannemer in het najaar van 2022 kan starten met de werkzaamheden. Zodra meer bekend is over de planning, laten wij u dat weten.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes