Project

Betere waterafvoer naar gemaal Zeeburg

Wordt aan gewerkt

Kerngegevens
Gebied Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Gemeente Amsterdam
Status uitvoering
Laatste update oktober 2019

De afvoer van water naar gemaal Zeeburg is van cruciaal belang voor de veiligheid van Amsterdam en het achterliggende gebied. Het water moet vanuit de Amstel en de grachten onbelemmerd en snel bij het gemaal kunnen komen, zodat het gemaal optimaal kan functioneren. Waternet werkt in opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan een robuuste afvoerroute van water naar gemaal Zeeburg.

Afvoer naar gemaal Zeeburg

Een aantal bruggen in Amsterdam zorgt door hun smalle onderdoorgangen voor belemmeringen in de doorstroom naar gemaal Zeeburg. Als eerste is de oude spoorbrug aan de Oostenburgergracht verwijderd. De waterafvoer wordt hierdoor verbeterd.

Voortgang en planning

De projectplannen voor de betere waterafvoer naar gemaal Zeeburg zijn door het dagelijks bestuur van het waterschap  vastgesteld. Deze plannen zijn terug te vinden onderaan deze pagina. Begin 2017 is het werk aan de Spinozabrug afgerond. Momenteel worden de Dageraadsbrug, de Dageraadskering en de Th.K. van Lohuizenlaan voorbereid. Waternet start eind 2019/begin 2020 met de uitvoering.

Waternet bereidt het projectplan voor en voert het uit. Wilt u meer informatie, kijk dan op de website van Waternet. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met 0900 93 94 (gebruikelijke belkosten) en vragen naar mw H. Sikma.