Project

Bouw groengasinstallatie

Wordt aan gewerkt

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een groengasinstallatie gebouwd op het terrein van de Rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied (RWZI-west).  Groengas is te gebruiken als brandstof voor (vracht)auto's, maar ook geschikt om aan het aardgasnet te leveren. Zo ontstaat minder vraag naar aardgas. Dit draagt bij aan de transitie om van fossiele brandstoffen af te komen.

 

Waarom een groengasinstallatie?

Door de productie van groengas levert het waterschap een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de circulaire economie. 

In onderstaande video laten we zien hoe het werkt en waarom we dit doen.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

In de week van de circulaire economie heeft Sander Mager, bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht in onderstaande video uitgelegd hoe het waterschap bijdraagt aan circulariteit en energietransitie met de bouw van een groengasinstallatie.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

U vindt meer informatie op de website van Waternet.