Project

Dijkverbeteringsproject de Aa

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Aa is op sommige plekken niet hoog genoeg en op sommige plekken niet hoog en niet sterk genoeg. Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de slag om de dijk weer op orde te brengen.

Het project zit in de startfase en is nog niet in uitvoering.

 Collectie foto's gebied de Aa

Projectomschrijving

De dijk langs de Aa is op sommige plekken niet hoog genoeg en op sommige plekken niet hoog en niet sterk genoeg. Momenteel is het projectteam bezig met inventariserend onderzoek naar de omgeving (natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie) en kijken we naar de technische mogelijkheden om de dijkverbetering toe te passen. Voordat het project van start gaat voeren wij gesprekken met belanghebbenden en omwonenden.

Omgeving

De rivier de Aa ligt in een groen en landelijk gebied met de naam 'Ruwiel'. Het gebied heeft een rijke geschiedenis; het is onderdeel van de oude waterlinie en betreft een rivierkleigebied met oeverwallen en oude rivierbeddingen. Het stukje dijk wat binnen dit project verbeterd zal worden ligt tussen Breukelen en Nieuwer ter Aa in de gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht. De dijk fungeert als waterkering tussen de Aa en het achterliggende land.

Wat merkt u ervan?

Het project zit in de planfase, waardoor u buiten nog niets merkt. Met belanghebbende zijn keukentafelgesprekken gevoerd om meer informatie over de dijk en het gebied op te halen. Actuele informatie vindt u onder aan deze pagina bij blijf op de hoogte.

Vragen of gesprek inplannen?

Wilt u meer informatie of een persoonlijk gesprek inplannen, dan kunt u contact opnemen met het projectteam (aa@waternet.nl) of de omgevingsmanager van dit project, Daphne Barnas te bereiken op telefoonnummer 06-53724553.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes