Project

Dijkverbetering de Aa

Wordt aan gewerkt

De dijk langs de Aa is op sommige plekken niet hoog genoeg en op sommige plekken niet hoog en niet sterk genoeg. Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de slag om de dijk weer op orde te brengen.

 Collectie foto's gebied de Aa

De dijk langs de Aa is op sommige plekken niet hoog genoeg en op sommige plekken niet hoog en niet sterk genoeg. Om de veiligheid in de toekomst te verzekeren is onderhoud nodig. Daarmee bent u ook in de toekomst beschermd tegen hoog water.

Waternet voert het onderhoud in twee fases uit: groot onderhoud en een deel dijkverbetering. In december starten wij met het groot onderhoud aan de dijk. De werkzaamheden duren tot eind juni 2021.

Naar verwachting starten wij aan het eind van 2021 met de werkzaamheden voor de dijkverbetering. De komende tijd voeren wij gesprekken met de eigenaren waar dit speelt over hoe de dijk er in de toekomst uit komt te zien

Omgeving

De rivier de Aa ligt in een groen en landelijk gebied met de naam 'Ruwiel'. Het gebied heeft een rijke geschiedenis; het is onderdeel van de oude waterlinie en betreft een rivierkleigebied met oeverwallen en oude rivierbeddingen. Het stukje dijk wat binnen dit project verbeterd zal worden ligt tussen Breukelen en Nieuwer ter Aa in de gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht. De dijk fungeert als waterkering tussen de Aa en het achterliggende land.

Fase 1. Groot onderhoud

Voor het groot onderhoud gaan we de dijk verhogen en/of versterken binnen de huidige vorm (profiel). In de afgelopen periode zijn hierover afspraken gemaakt met de eigenaren waar dit speelt.

In december 2020 starten wij met deze werkzaamheden. De werkzaamheden verwachten eind juni 2021 af te ronden.

Wat merkt u ervan?

De werkzaamheden voeren wij grotendeels vanaf het water uit. Zo beperken wij zo veel mogelijk hinder. Op bepaalde momenten ervaart u hinder:

  • De rijbaan Oud Aa wordt tussen huisnummer 14 en 25 opgehoogd. Voorafgaand aan deze werkzaamheden worden de leidingen en kabels verlegd. Wanneer het verleggen van kabels en leidingen is één rijbaan afgesloten. Wij leiden u dan langs de werkzaamheden.
  • Tijdens het verhogen van de rijbaan Oud Aa, tussen huisnummer 14 en 25, is de weg volledig afgesloten. Met gele borden leiden wij het verkeer om via een andere route.
  • Ter hoogte van Oud Aa 40 maken wij een opslag voor grond en materiaal. Vanaf hier verplaatsen wij de nodige materialen voor het onderhoud. Tijdens werktijden is er meer bouwtransport op en nabij de Oud Aa. 

Fase 2. Dijkverbetering

Bij een dijkverbetering wijken wij af van het huidige profiel van de dijk. De dijk wordt op deze locaties verlegd of komt er anders uit te zien (bijvoorbeeld beschoeiing in plaats van een verhoging met grond). Met bewoners waar dit speelt voert Waternet gesprekken en worden afspraken gemaakt.

Ontwerp-dijkverbeteringsplan

De afspraken nemen wij mee in het ontwerp-dijkverbeteringsplan. In een dijkverbeteringsplan staat wat er moet gebeuren om de dijk sterker te maken, zodat de dijk weer aan de veiligheidsnormen voldoet.

Bewoners kunnen het ontwerp- dijkverbeteringsplan inzien en zienswijzen indienen. Hiermee geeft u aan het niet eens te zijn met het ontwerp. Zodra de datum voor de inzageperiode bekend is, stellen wij u daarvan op de hoogte. Uiteindelijk wordt het dijkverbeteringsplan vastgesteld. Op het definitieve dijkverbeteringsplan is beroep mogelijk.

Planning

Begin december 2020 starten wij met de werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de dijk. In het nieuwe jaar starten de gesprekken met bewoners over het ontwerp voor de dijkverbetering. Naar verwachting starten de werkzaamheden op zijn vroegst in het najaar van 2021. 

 

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes

Veelgestelde vragen