Project

Dijkverbetering de Aa

De dijk langs de Aa is op sommige plekken niet hoog genoeg en op sommige plekken niet hoog en niet sterk genoeg. Waternet gaat in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de slag om de dijk weer op orde te brengen.

 Collectie foto's gebied de Aa

De dijk langs de Aa is op sommige plekken niet hoog genoeg en op sommige plekken niet hoog en niet sterk genoeg. Om de veiligheid in de toekomst te verzekeren is onderhoud nodig. Daarmee bent u ook in de toekomst beschermd tegen hoog water.

Waternet voert het onderhoud in twee fases uit: groot onderhoud en een deel dijkverbetering. Onlangs hebben we het groot onderhoud aan de dijk afgerond. Nu werken we aan het ontwerp voor de dijkverbetering.

Kijk hieronder hoe we het groot onderhoud hebben aangepakt:

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Naar verwachting starten wij in het najaar van 2022 met de werkzaamheden voor de dijkverbetering. De komende tijd voeren wij gesprekken met de eigenaren waar dit speelt over hoe de dijk er in de toekomst uit komt te zien en werken we verder aan het ontwerp dijkverbeteringsplan.

Omgeving

De rivier de Aa ligt in een groen en landelijk gebied met de naam 'Ruwiel'. Het gebied heeft een rijke geschiedenis; het is onderdeel van de oude waterlinie en betreft een rivierkleigebied met oeverwallen en oude rivierbeddingen. Het stukje dijk wat binnen dit project verbeterd zal worden ligt tussen Breukelen en Nieuwer ter Aa in de gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht. De dijk fungeert als waterkering tussen de Aa en het achterliggende land.

Fase 1. Groot onderhoud

De afgelopen tijd hebben we in het groot onderhoud een groot deel van de dijk opgehoogd en/of versterkt binnen de huidige vorm (profiel). De werkzaamheden zijn in juli afgerond.

Fase 2. Dijkverbetering

Bij een dijkverbetering wijken wij af van het huidige profiel van de dijk. De dijk wordt op deze locaties verlegd of komt er anders uit te zien (bijvoorbeeld beschoeiing in plaats van een ophoging met grond). Met de bewoners langs dit deel van de dijk is dit besproken.

Dijkverbeteringsplan

In een dijkverbeteringsplan staat wat er moet gebeuren om de dijk sterker te maken, zodat de dijk weer aan de veiligheidsnormen voldoet.

Bewoners hebben het ontwerp- dijkverbeteringsplan kunnen inzien en een zienswijze kunnen indienen. Het dijkverbeteringsplan is op 19 juli 2022 door het bestuur vasgesteld. Op het definitieve dijkverbeteringsplan is beroep mogelijk. Meer leest u hier over in de update onder aan de pagina.

Planning

Naar verwachting starten de werkzaamheden in het laatste kwartaal van 2022.

 

Blijf op de hoogte

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze nieuwe animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes

Veelgestelde vragen