Keukentafelgesprekken

Waternet heeft de eerste keukentafelgesprekken afgerond en is momenteel bezig met het schrijven en versturen van de verslagen.

Dit duurt wat langer dan verwacht omdat er naast het project de Aa nog een groot project loopt waar veel keukentafelgesprekken plaats hebben gevonden.

Wij willen u danken voor de inzichten, vragen en wensen die u tot nu toe met ons heeft gedeeld. Wij kunnen nog niet alle vragen beantwoorden maar wij doen ons best om deze zo snel mogelijk op te helderen; naarmate het project vordert zal er ook meer duidelijkheid ontstaan.  

Hoewel de eerste keukentafelgesprekken zijn afgerond, zijn wij nog steeds in gesprek met perceeleigenaren en belangengroepen over de mogelijkheden op en rondom de betreffende percelen. Op sommige locaties weten wij nog niet op welke manier de dijk zal worden versterkt maar blijven in gesprek met de omgeving tot er een voorkeursvariant is vastgesteld.  

Welke dijkverbeteringskeuzes er uiteindelijk worden gemaakt, komt in het ontwerp dijkverbeteringsplan (ODVP) te staan. Als het ODVP gereed is, en vervolgens ook wordt goedgekeurd door het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, komt het ODVP zes weken ter inzage te liggen voor de omgeving. U kunt dan een zienswijze indienen. Tegen die tijd zal Waternet u en de omgeving per brief informeren en een informatieavond organiseren.

Op de zienswijzen zal formeel antwoord worden gegeven. Naar aanleiding van de zienswijzen, worden er mogelijk ook veranderingen doorgevoerd in het ontwerp. Na de zienswijzen zal het definitieve dijkverbeteringsplan (DVP) worden afgerond.    

Wensen en details betreffende de percelen worden pas na het vaststellen van het ODVP en het DVP vastgelegd in een uitvoeringscontract. Dat komt omdat wij als team pas concrete afspraken met u kunnen maken nadat het bestuur de aanpak heeft goedgekeurd. Deze contracten willen wij in samenwerking met u opstellen en ondertekenen voordat het projectteam en de aannemer de dijkverbetering uit gaat voeren.

Als laatste willen wij melden dat Mirle binnenkort haar taken overhandigt aan een andere omgevingsmanager van Waternet. Mirle, en de rest van het team, zullen zorg dragen dat alle informatie die u met ons heeft gedeeld, goed wordt overgedragen. Henk Vermeulen (toezichthouder), die bij een groot gedeelte van de gesprekken ook aanwezig is geweest, blijft onderdeel van het projectteam.  

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, kunt u contact opnemen via mail (aa@waternet.nl) of met de omgevingsmanager Mirle van Huet (Tel. en Whatsapp: 06 51 24 11 54).