Bespreken voorlopig ontwerp met bewoners

We gaan opnieuw in gesprek met bewoners om het voorlopig ontwerp te bespreken. Wat betekent dit ontwerp en hoe gaat het er in de praktijk uitzien. Ook blikken we vooruit richting de uitvoering en leggen we afspraken vast in een uitvoeringsovereenkomst.