Grondonderzoek

Waternet start binnenkort met grondonderzoek voor dijkverbetering de Aa. Langs de dijk boren wij op tweeëntwintig locaties met een handboor de grondstructuur te bepalen.

Op zeven van de locaties komen ook peilbuizen te staan waarmee wij de grondwaterstanden meten. Bij twee van de zeven peilbuizen wordt gekeken hoe snel deze zich vullen met water om de doorlaatbaarheid van de zandlaag te meten. Aan de westzijde van de dijk, in landelijk gebied, zit een zandlaag maar het team weet nog niet precies hoe diep.

Als met de boringen geen zandlaag naar boven komt, zullen wij verder onderzoek -sonderingen-uitvoeren. Hiermee meten wij de grondweerstand door middel van een lange buis die de grond in wordt gedrukt door een kleine machine.

Voor vragen over het project of het grondonderzoek, neem contact met ons op (aa@waternet.nl). Wij vertellen u graag meer.